• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

Gia hạn Giấy phép lao động cần chuẩn bị những gì?

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại việt nam              

Luật số 45/2019/QH14 Bộ Luật lao động    

Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

1. Điều kiện gia hạn Giấy phép lao động

 • GPLĐ đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
 • Được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Giấy tờ chứng minh người LĐNN tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung GPLĐ đã được cấp.
 • Giấy phép lao động phải được cấp sau ngày 15/02/2021 theo quy Nghị định 152/2020/NĐ-CP

2. Hồ sơ xin Gia hạn Giấy phép lao động

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động.
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận của người sử dụng lao động.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe (có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ).
 • Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp trừ trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

Lưu ý: Giấy tờ nêu trên là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc chứng thực trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

 3. Nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

 • Ít nhất 5 ngày trước và không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động và đóng các lệ phí cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, kèm theo thông báo vị trí công việc được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

 4. Xử lý hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

 • Trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ gia hạn giấy phép lao động. Trong trường hợp không gia hạn, lý do sẽ được thông báo bằng văn bản.

 5. Ký kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm y tế

 • Sau khi được gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài ký kết hợp đồng lao động trước ngày tiếp tục làm việc. Đồng thời, người lao động nước ngoài cũng phải tham gia bảo hiểm y tế từ ngày 1/01/2018.

 6. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

 • Người sử dụng lao động không phải báo cáo định kỳ, mà chỉ khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

 7. Gửi bản sao hợp đồng và giấy phép lao động

 • Trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày ký hợp đồng, người sử dụng lao động gửi bản sao hợp đồng và giấy phép lao động đã được gia hạn đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

 8. Cấp thẻ tạm trú và đăng ký bảo hiểm y tế

 • Sau khi thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động và gia hạn giấy phép lao động, tiếp theo là xin cấp thẻ tạm trú theo thời hạn của giấy phép mới. Thời hạn tối đa của thẻ tạm trú là 02 năm theo giấy phép lao động mới được gia hạn.

9. Thời hạn Giấy phép lao động:

 • Thời hạn Giấy Phép Lao Động: Theo Luật Lao Động Việt Nam 2019, Giấy Phép Lao Động có thời hạn tối đa 2 năm, linh động theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.
 • Gia hạn tại cùng chỗ làm việc hoặc xin GPLĐ mới nếu chuyển công việc.
 • Gia hạn tối đa 1 lần, không quá 2 năm theo quy định.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để nhận được các ưu đãi tốt nhất và nhanh chóng nhất khi sử dụng dịch vụ.

 

HTDNV GROUP - UY TÍN - TỐI ƯU - TIẾT KIỆM

 
CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

 

 

 
social