• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

TƯ VẤN là 1 trong 3 lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Hành trình Doanh nghiệp Việt (Dịch vụ - Tư vấn - Đầu tư)

============================================

 

Bên cạnh các mảng Dịch vụ trọng yếu được thực hiện một cách chuyên nghiệp, chuẩn xác và hiệu quả, với Kiến thức, Tư duy nền tảng cộng với Kinh nghiệm thực tế đã trực tiếp xây dựng, quản trị điều hành nhiều Doanh nghiệp trung bình và lớn tại Việt Nam, chúng tôi mang đến cho Quý Khách hàng các hoạt động Tư vấn thực tế trong quá trình Xây dựng và Quản trị doanh nghiệp, giúp cho Quý Khách hàng có được Định hướng kinh doanh rõ ràng, hiệu quả và bền vững.

 

Các gói Tư vấn trọng yếu của chúng tôi bao gồm:

 

1. Tư vấn Chiến lược kinh doanh cho Doanh nghiệp, trong đó: Tư vấn Định vị và Mô tả Khách hàng mục tiêu giúp cho Quý Doanh nghiệp xác định rõ ràng được Mục tiêu chiến lược của mình, làm nền tảng cho mọi Chiến lược cơ bản và Chiến lược thành phần tiếp theo; Tư vấn Xây dựng Chiến lược kinh doanh cơ bản (Chiến lược sản phẩm, Chiến lược giá phí, Chiến lược Kênh phân phối và Chiến lược phát triển thị trường); Tư vấn Chiến lược kinh doanh tổng thể (bao gồm 4 chiến lược cơ bản và các Chiến lược chuyên sâu: Chiến lược định vị thương hiệu, Chiến lược Quản trị nguồn nhân lực, Chiến lược đầu tư và sử dụng công nghệ,...)

 

Click vào đây để xem chi tiết về Chiến lược kinh doanh

 

2. Tư vấn Xây dựng Bộ máy ban đầu cho Doanh nghiệp là gói giải pháp trợ giúp cho các Doanh chủ có đầy đủ Cơ sở lý luận cũng như năng lực thực tế trong việc xây dựng thành công một Bộ máy quản trị và vận hành kinh doanh ngay sau khi Khởi nghiệp hoặc cải thiện hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi có thể giúp cho Quý Khách hàng: Xây dựng Bộ máy tổ chức, Tuyển dụng Đào tạo Huấn luyện nhân sự, Ban hành Hệ thống Quy chế Quy trình Chính sách, Xây dựng Hệ thống công nghệ Quản trị DN, Xây dựng Hệ thống Digital Marketing,...

Click vào đây để xem chi tiết về Xây dựng Bộ máy ban đầu

 

3. Tư vấn Tái cấu trúc Doanh nghiệp là một gói giải pháp lớn và phức tạp. Một Doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh có hiệu quả và bền vững thì cần phải có Chiến lược kinh doanh rõ ràng và phù hợp, xây dựng được một Bộ máy quản lý và vận hành thông suốt, hiệu quả, cung ứng được sản phẩm dịch vụ có giá trị và sức cạnh tranh cao trên thị trường. Tuy nhiên, hoạt động thị trường không bao giờ dừng lại, Chiến lược kinh doanh có thể lạc hậu và không còn phù hợp, Bộ máy quản lý và vận hành có thể phát sinh trục trặc và trở nên kém hiệu quả, Sản phẩm đã không còn mang lại giá trị cho Khách hàng và dần đánh mất vị thế cạnh tranh trên thương trường. Đó chính là lúc Doanh nghiệp cần phải được Tái cấu trúc. Chúng tôi có thể trợ giúp cho Quý Khách hàng: Tái cấu trúc Bộ máy quản trị và Kinh doanh nội bộ, Tái cấu trúc Chiến lược kinh doanh và Tái cấu trúc toàn diện,...

Click vào đây để xem chi tiết về Tái cấu trúc doanh nghiệp

 

4. Tư vấn Mua bán, Sáp nhập Doanh nghiệp là một gói giải pháp tư vấn cao cấp liên quan đến một chuỗi các quyết định về Kinh doanh, Tài chính Kế toán và Pháp lý. Chúng tôi có thể trợ giúp cho Quý Khách hàng: Định giá Doanh nghiệp, Tư vấn và Hỗ trợ Mua bán doanh nghiệp, Tư vấn Giải thể Phá sản hoặc Sáp nhập Doanh nghiệp.

Click vào đây để xem chi tiết về Mua bán, Sáp nhập Doanh nghiệp

 

Trở về TRANG CHỦ >>

social