• Mail: cskh@htdnv.vn
  • 0909 206 247

HIỂU BIẾT ♥ THÂN THIỆN ♥ TRÁCH NHIỆM

HIỂU BIẾT

+ Mô hình kinh doanh, đặc thù kinh doanh của Doanh nghiệp, Năng lực và Sở trường, Tính cách của Doanh chủ

+ Môi trường Kinh tế, Văn hóa, Chính trị, Pháp luật Việt Nam

+ Chính Hành trình Doanh nghiệp Việt

THÂN THIỆN

+ Xem Doanh nghiệp như chính Công ty của mình

+ Cư xử với Doanh chủ như chính Bạn bè, Người thân của mình

+ Sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ để Khách hàng kinh doanh hiệu quả, thành công

TRÁCH NHIỆM

+ Với tất cả công việc đã làm, dịch vụ đã cung ứng cho Khách hàng

+ Hỗ trợ Khách hàng ngay cả khi hai bên đã thanh lý Hợp đồng dịch vụ

+ Bảo vệ quyền lợi, Bảo mật thông tin của Khách hàng

dịch vụ thành lập doanh nghiệp

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

social
social