• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

HIỂU BIẾT ♥ THÂN THIỆN ♥ TRÁCH NHIỆM

HIỂU BIẾT

+ Mô hình kinh doanh, đặc trưng ngành nghề, điểm mạnh điểm yếu của Doanh nghiệp; Năng lực, Sở trường và Tính cách của Doanh chủ

+ Môi trường Kinh tế, Văn hóa, Chính trị và Pháp luật Việt Nam; Tập quán và văn hóa kinh doanh của doanh nhân Việt

+ Năng lực nghiệp vụ, Kỹ năng thực chiến và Văn hóa kinh doanh của chính HTDNV

THÂN THIỆN

+ Trân trọng và thân thiết với Doanh nghiệp như chính Công ty của mình

+ Giao tiếp, cư xử với Doanh chủ như chính Bạn bè, Người thân của mình

+ Sẵn sàng chia sẻ khó khăn, hỗ trợ để Khách hàng kinh doanh hiệu quả, thành công.

TRÁCH NHIỆM

+ Với tất cả các công việc đã làm, những sản phẩm dịch vụ đã cung ứng cho Khách hàng

+ Hỗ trợ Khách hàng ngay cả khi hai bên đã thanh lý Hợp đồng dịch vụ

+ Bảo vệ quyền lợi và Cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng.

dịch vụ thành lập doanh nghiệp

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

social