• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

 

TẦM NHÌN ĐẾN HẾT NĂM 2023

Lọt vào TOP10 các Công ty dịch vụ, tư vấn quản trị doanh nghiệp đa năng tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm đầy đủ các mảng dịch vụ cơ bản trong công tác Quản trị kinh doanh:
+ Các dịch vụ pháp lý cơ bản và nâng cao (không tham gia các hoạt động tố tụng);
+ Các dịch vụ kế toán và tài chính;
+ Cung ứng phần mềm phục vụ cho Quản trị kinh doanh;
+ Các dịch vụ xây dựng đội ngũ nhân sự, bộ máy quản lý, quy trình quy chế và quản trị vận hành;
+ Tư vấn chiến lược, tái cấu trúc, mua bán – sáp nhập;
+ Trực tiếp tham gia đầu tư cùng các Doanh nghiệp tại Việt Nam.

 

SỨ MỆNH

Là một ĐỊA CHỈ ĐỎ đáng tin cậy, cung cấp đầy đủ các loại hình Dịch vụ - Tư vấn hỗ trợ kinh doanh hiệu quả, thậm chí cùng tham gia Đầu tư với Khách hàng, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. 
Hãy ghi nhớ Số điện thoại Hotline của chúng tôi - 0909 206 247

dịch vụ thành lập doanh nghiệp

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

social