• Mail: cskh@htdnv.vn
  • 0909 206 247


TẦM NHÌN ĐẾN HẾT NĂM 2021

Lọt vào Top 10 các Công ty Dịch vụ, Tư vấn & Đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh cung cấp đầy đủ các Sản phẩm - Dịch vụ hỗ trợ DN Vừa và Nhỏ, trong đó trọng yếu là các gói dịch vụ Thành lập, Quản trị vận hành, Thúc đẩy kinh doanh và Tái cấu trúc Doanh nghiệp


SỨ MỆNH

Là một ĐỊA CHỈ ĐỎ đáng tin cậy, cung cấp dịch vụ Tư vấn & Đầu tư hiệu quả cho các Doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh

dịch vụ thành lập doanh nghiệp

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

social
social