• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Theo quy định pháp luật hiện hành, nhà đầu tư nước ngoài có quyền đầu tư bằng cách góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty ở Việt Nam. Người nước ngoài có thể góp vốn để sử hữu 1 phần vốn góp, một phần cổ phần hoặc sơ hữu công ty TNHH 1TV 100% vốn đầu tư nước ngoài. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết để các bạn có cái nhìn chi tiết về hoạt động này.

1. Hình thức nhà Đầu tư nước ngoài góp vốn

Đối với Công ty cổ phần: Thông qua việc Mua cổ phần của Công ty hoặc cổ đông được phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của Công Ty

Đối với Công ty TNHH: Thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên Công ty để trở thành thành viên của Công ty

2. Điều kiện nhà Đầu tư nước ngoài góp vốn

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Công ty Việt Nam phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác của Việt Nam và Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên

3. Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn

3.1 Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần dưới 51% trong doanh nghiệp tại Việt Nam, đầu tư kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện.

Nhà đầu tư thực hiện góp vốn/ chuyển nhượng vốn, kê khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng (nếu có)

Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trước đây gọi là thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh).

Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  • Quyết định về việc thay đổi của công ty;
  • Biên bản họp về việc thay đổi công ty;
  • Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty;
  • Danh sách thành viên góp vốn hoặc Danh sách cổ đông là người nước ngoài;
  • Bản sao công chứng hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

3.2 Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần đầu tư kinh doanh các ngành nghề có điều kiện hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp công ty Việt Nam dẫn tới nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% vốn điều lệ.

Các bước thực hiện thủ tục:

Bước 1: Đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần vào doanh nghiệp Việt Nam tại Cơ quan đăng ký đầu tư

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam

Hồ sơ chuẩn bị

  • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thủ tục thực hiện:

Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp Việt Nam.

Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp Việt Nam.

Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn trên 51%, Công ty Việt Nam thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Nhà đầu tư thực hiện góp vốn, chuyển vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. (Tham khảo bài viết: Tài khoản vốn đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam)

Các thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn thực hiện kê khai thuế khi chuyển nhượng theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)

Bước 3: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung người nước ngoài trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trình tự thực hiện tương tự Trường hợp 1 đã nêu ở trên.

Ghi chú:

Có 2 phương án thành lập công ty vốn nước ngoài

Phương án 1: Thành lập Công ty 100% vốn Việt Nam trước rồi sau đó chuyển nhượng lại phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài (Chi phí thấp, hồ sơ quản lý ban đầu nhiều)

Phương án 2: Thành lập trực tiếp Công ty có 100% vốn nước ngoài (Chi phí cao, dễ dàng quản lý hồ sơ ban đầu)


Xem thêm:

Chuyển Đổi Công Ty Cổ Phần Sang Công Ty TNHH

Bốn Loại Báo Cáo Tài Chính Thường Gặp Của Doanh Nghiệp

social