• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Trong quá trình hoạt động vì nhiều lý do khác nhau mà có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên hoặc công ty TNHH hai thành viên. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức khá phổ biến hiện nay, việc này nhằm tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp để phù hợp với định hướng phát triển của mỗi công ty.

Hiện nay, thủ tục liên quan tới chuyển đội loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi luật Doanh Nghiệp. Trong bài viết này, Hành Trình Doanh Nghiệp Việt sẽ trình bày về phương thức, trình tự thủ tục và hồ sơ thủ tục thực hiện chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH.

 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên có thể theo các phương thức:

  • Chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
  • Chuyển đổi thành công ty  TNHH 2 thành viên đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
  • Chuyển đổi thành công ty  TNHH 2 thành viên đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
  • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp 3 phương thức trên;
  • Chuyển đổi thành công ty TNHH 1 thành viên.

Thời hạn thông báo chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo các phương thức như trên, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên

Giấy để nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên.

Danh sách thành viên.

Điều lệ công ty chuyển đổi (Công ty TNHH 2 thành viên).

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp (nếu có).

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

  • Cá nhân: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực;
  • Tổ chức: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
  • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư;

Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên 

Điều lệ công ty chuyển đổi;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân

Danh sách người đại diện theo ủy quyền 

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Lưu ý khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH

+ Khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH có kèm bổ sung ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định: Doanh nghiệp phải thực hiện tăng vốn điều ít nhất bằng vốn pháp định yêu cầu. Trong quá trình hoạt động phải đảm bảo các điều kiện về vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

+ Khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH có kèm bổ sung ngành nghề kinh doanh có yêu cầu chứng chỉ hành nghề thì ngay khi chuyển đổi doanh nghiệp chưa cần xuất trình chứng chỉ hành nghề theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thì phải đảm bảo điều kiện Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác phải đảm bảo có chứng chỉ theo quy định của pháp luật hoặc phải thực hiện xin giấy phép con theo quy định pháp luật chuyên ngành.

+ Doanh nghiệp được tự chọn mẫu dấu và số lượng. Khi thay đổi thông tin công tin sẽ dẫn đến thông tin trên con dấu sẽ thay đổi. Do đó, doanh nghiệp cần phải thay đổi mẫu dấu cho phù hợp với hình thức công ty mới.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: Khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận riêng, khác giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó khi chuyển loại hình công ty cần phải thay đổi các giấy phép của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty cũ.

+ Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, công ty trách nhiệm hữu hạn phải thực hiện thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với tài sản được chuyển từ doanh nghiệp công ty cổ phần sang công ty TNHH tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký. Việc đăng ký lại quyền sở hữu tài sản không phải chịu lệ phí trước

Hành Trình Doanh Nghiệp Việt luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và các thủ tục liên quan cho doanh nhân trong nước và nước ngoài. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0908460889 - 0794450889 hoặc gửi email haihuynh.htdnv@gmail.com để được chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và kịp thời nhất!

Xem thêm:

>> KINH NGHIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (Phần 1) <<

>> KINH NGHIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (Phần 2) <<

social