• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Hành Trình Doanh Nghiệp Việt với quyết tâm "lội ngược dòng covid", thay vì tiết kiệm chi phí chúng tôi lại đầu tư quảng cáo, tham gia vào các Hội doanh nghiệp, các CLB doanh nhân ... gia tăng thương hiệu, hình ảnh của chúng tôi trên thị trường. Năm 2020 đánh dấu nhiều bước ngoặc, những quyết định táo bạo từ phía ban lãnh đạo Hành Trình Doanh Nghiệp Việt, khẳng định quyết tâm vượt qua giai đoạn chuyển mình, tin tưởng vào năng lực phục vụ khách hàng ngày càng được bồi đắp và trao dồi theo thời gian. Chúng tôi đã có mặt trên trangvangvietnam.com 

Trang vàng Việt nam là kênh cung cấp thông tin doanh nghiệp, kết nối giao thương và xúc tiến thương mại lớn nhất và tốt nhất Việt nam. Hiên đang cung cấp thông tin của hơn 250.000 doanh nghiệp toàn quốc, phân chia theo hơn 3.000 lĩnh vực ngành nghề và hơn 1.000.0000 sản phẩm dịch vụ thông qua Hệ thống các sản phẩm trang vàng.


Thông tin Hành Trình Doanh Nghiệp Việt hiển thị trên Trang vàng

>>click vào đây <<

Hãy tham khảo thêm các bài viết liên quan, để thấy quyết tâm của các HTDNVers:

Hành Trình Doanh Nghiệp Việt - Cùng Nhau Vững Bước Vượt Qua Đại Dịch Covid-19

Hành Trình Doanh Nghiệp Việt Gia Tăng Kết Nối Doanh Nghiệp Địa Phương

Chào Đón Các Thành Viên Gia Nhập Phòng Nghiệp Vụsocial