• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Hành Trình Doanh Nghiệp Việt - luôn luôn chú trọng đến chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung ứng cho khách hàng, với số lượng khách hàng phục vụ ngày càng gia tăng theo thời gian. Trong thời covid vẫn đang có những diễn biến phức tạp, một sô đơn vị phải sa thải bớt nhân sự, giảm biên chế, giảm giờ làm... thì TGĐ. Ông Đào Trung Hiếu lại đi theo hướng bổ sung đội ngũ nhân viên nghiệp vụ, xây dựng và tái cơ cấu bộ máy công ty sau 1 năm hoạt động.

Bộ phận Hồ Sơ Pháp Lý cùng kết hợp với phòng kế toán kiểm toán trở thành phòng Nghiệp vụ bởi sự gắn kết và mối liên thông trong sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Chúng tôi rất vui mừng và chào đón 04 thành viên mới gia nhập trong tháng 07/2020 về đội Nghiệp vụ:

Ngày 25/07/2020, Tổng Giám đốc có buổi họp truyền thông chia sẽ định hướng và các hoạt động sắp tới mà Hành Trình Doanh Nghiệp Việt sẽ tham gia. Đối với mọi thành viên dù mới hay cũ, mọi người khi gia nhập vào ngôi nhà chung HTDNV thì điều được biết, được lãnh đạo chia sẽ mọi thông tin.

Đối với chúng tôi, HTDNV cũng còn trong giai đoạn Start-up nên sẽ còn rất nhiều khó khăn, chông gai chờ đón phía trước đặc biệt mới mô hình đa sản phẩm, dịch vụ lại còn khó khăn hơn. Ban lãnh đạo công ty quyết định đầu tư, tập trung nguồn lực cho đội nghiệp vụ là tiêu chí chất lượng dịch vụ, sự trải nghiệm của khách hàn đối với HTDNV là điều quan trọng nhất!


social