• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247


Để tiếp cận thị trường một cách dễ dàng, nhiều hộ kinh doanh đã lựa chọn chuyển trụ sở chính đi nơi khác. Vậy thủ tục chuyển trụ sở sẽ được thực hiện như thế nào?

1) Trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh mặc dù không có tư cách pháp nhưng vẫn được coi là một loại hình kinh tễ, đồng thời cũng cần có một trụ sở cố định. Theo quy định pháp luật thì khi thành lập hộ kinh doanh, chủ hộ cần đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Theo khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 86. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Khoản 1 Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. Địa điểm kinh doanh phải khác trụ sở chính.

Như vậy, hộ kinh doanh có thể thực hiện hoạt động kinh doanh tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh. Trong đó, trụ sở chính chỉ có một địa điểm duy nhất, còn địa điểm kinh doanh có thể được mở ở nhiều nơi.

2) Thủ tục chuyển trụ sở hộ kinh doanh khác quận/huyện/xã

Căn cứ vào khoản 4 Điều 90 Nghị định này quy định trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới. Hồ sơ phải có bản sao các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
  • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Khi hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục đăng ký địa chỉ trụ sở mới, hộ kinh doanh tiến hành thủ tục thông báo đến cơ quan thuế cấp quận/huyện.

Nguồn: Thư viện pháp luật

social