• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Đăng ký kinh doanh là nghĩa vụ bắt buộc với tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp không cần phải thực hiện đăng ký kinh doanh.

 

Các trường hợp không phải đăng ký hộ kinh doanh
Theo quy định tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì những trường hợp sau không phải đăng ký kinh doanh:

- Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối.

- Những người bán hàng rong, quà vặt.

- Những người buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ.

- Những người làm dịch vụ có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, trong trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vẫn phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh bị phạt thế nào?
Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 41 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng khi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. Ngoài ra, buộc phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Theo quy định tại Điều 85, 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thi việc đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hội gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viện làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ (đã chuẩn bị ở Bước 1) tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận cho người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh.

Lưu ý: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không được yêu cầu người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

 Bước 4: Giải quyết và trả hồ sơ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp hiện thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

Nguồn: Thư viện pháp luật

social