• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Hành trình doanh nghiệp Việt với mong muốn được đồng hành các doanh nghiệp "Cùng nhau vững bước thành công", chúng tôi với đội ngũ nhân sự và mối quan hệ sâu rộng cùng với hệ thống Digital Marketing chuyên nghiệp, chúng tôi tự tin sẽ hỗ trợ được các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự để doanh nghiệp không bị động hay phụ thuộc vào nhân viên cũ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tuyển dụng nhân sự.

Với mô hình tổ chức đa năng, nhiều phòng ban chức năng chuyên trách nên chúng tôi tự tin cung cấp gói huấn luyện nhân sự cho doanh nghiệp, bởi chúng tôi đào tạo - huấn luyện nhân viên dựa trên kinh nghiệm thực tế, hoạt động nội tại của chính doanh nghiệp và điều chỉnh hướng phù hợp với hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp khách hàng.

Hãy chia sẽ cho chúng tôi biết những khó khăn mà doanh nghiệp bạn đang vấp phải, chúng tôi sẽ luôn có gói giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp bạn!

social