• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế (thẻ BHYT) hay là Giá trị sử dụng của thẻ BHYT được xác định theo nguyên tắc đóng đến đâu thì sử dụng đến đó.

Quy định về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT
Trước đây, mẫu thẻ BHYT sẽ in thời hạn sử dụng ngay trên thẻ, ví dụ:

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Công văn 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 thì từ 01/8/2017 sẽ không ghi thời điểm hết hạn sử dụng trên thẻ BHYT nữa. Thay vào đó chỉ ghi thời điểm thẻ BHYT bắt đầu có giá trị sử dụng và chúng ta sẽ xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT:


Trừ khi thẻ BHYT bị mất, hư hỏng thì đổi mới còn không giá trị sử dụng sẽ được cộng nối sau khi người có thẻ BHYT đã đóng đủ tiền theo quy định.

Vì vậy, tùy vào từng loại thẻ BHYT tương ứng với từng đối tượng mà xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT như sau:

- Đối với thẻ BHYT của nhóm đối tượng được miễn phí: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày cấp đến ngày không còn thuộc nhóm đối tượng này nữa.

Ví dụ: Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

- Đối với nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày cấp thẻ đến ngày dừng đóng BHYT.

Ví dụ: NLĐ trong doanh nghiệp khi nghỉ việc, thẻ BHYT đã được cấp sẽ không còn giá trị sử dụng vì không còn đóng BHYT hàng tháng nữa.

Lưu ý: Thực tế khi tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT đối với NLĐ làm việc tại doanh nghiệp theo HĐLĐ thì sẽ cho ra kết quả là có Giá trị sử dụng đến hết năm đang tra cứu, tuy nhiên nếu NLĐ chấm dứt hợp đồng trước thời điểm đó, doanh nghiệp báo giảm lao động tham gia BHYT thì thẻ đó sẽ không còn giá trị kể từ thời điểm báo giảm theo đúng nguyên tắc đóng đến đâu hưởng đến đó.

- Đối với nhóm đóng BHYT theo hộ gia đình: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày cấp thẻ đến ngày dừng tham gia BHYT.

- Đối với nhóm được hỗ trợ đóng BHYT: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày được cấp thẻ đến ngày dừng tham gia BHYT.

Cách xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT
Cách 1: Tra cứu trực tuyến

- Bước 1: Click VÀO ĐÂY

- Bước 2: Nhập mã thẻ, Họ tên, Ngày/Năm sinh

 

- Bước 3: Click vào Tra cứu (Sẽ hiện ra thông báo về thời hạn có giá trị sử dụng của thẻ BHYT, Quyền lợi BHYT).

 

Cách 2: Tra cứu bằng tin nhắn điện thoại (1.000 đồng/tin nhắn)

Soạn tin nhắn với cú pháp: BH<dấu cách>THE<dấu cách>Mã thẻ BHYT gửi 8079

Ví dụ: Soạn BH THE HC4010110129425 gửi 8079

Kết quả nhận được :

- Mã thẻ BHYT

- Nơi đăng ký KCB ban đầu

- Giá trị sử dụng (Thời hạn sử dụng đến ngày bao nhiêu).

-Thời điểm đủ 05 năm liên tục.

Nguồn: Thư viện pháp luật

Các bài viết có liên quan:

>> 04 nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT
>> 28 nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 21/8/2020

social