• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247 Công ty tôi sản xuất rượu nhưng không bán trong nước mà chỉ để xuất khẩu ra nước ngoài thì có phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không?

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014) và Điều 3 Nghị định 108/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 14/2019/NĐ-CP), hàng hóa là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (xem chi tiết tại bài viết Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023?) sẽ không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023 trong các trường hợp sau:

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
(1) Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu sẽ không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

(2) Hàng hóa nhập khẩu, bao gồm:

- Hàng viện trợ nhân đạo, hàng viện trợ không hoàn lại, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hàng trợ giúp nhân đạo, hàng cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

- Quà tặng của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo định mức quy định của pháp luật.

- Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ, bao gồm:

+ Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

+ Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

+ Hàng quá cảnh, mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trên cơ sở Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài hoặc giữa cơ quan, người đại diện được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài ủy quyền.

+ Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam.

- Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; hàng nhập khẩu để bán miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2023 (Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet)

2. Tàu bay, du thuyền
Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch; tàu bay sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng.

Trường hợp tàu bay, du thuyền không sử dụng cho các mục đích nêu trên thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Xe ô tô
Loại xe ô tô theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông và các loại xe chuyên dụng, xe không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan quy định cụ thể.

4. Điều hòa nhiệt độ
Đối với điều hòa nhiệt độ là loại có công suất từ 90.000 BTU trở xuống theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải, bao gồm ô tô, toa xe lửa, tàu, thuyền, tàu bay.

5. Hàng hóa đưa vào khu phi thuế quan
Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau sẽ không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ hai loại hàng hóa sau:

- Hàng hóa đưa vào khu được áp dụng quy chế khu phi thuế quan có dân cư sinh sống, không có hàng rào cứng.

- Xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.

Theo đó, đối với hàng hóa là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nêu tại khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 nếu thuộc các trường hợp nêu trên sẽ không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, đối với các dịch vụ nêu tại khoản 2 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 đều phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà không có ngoại lệ nào.

Như vậy, trong trường hợp của anh, rượu do công ty anh sản xuất chỉ để xuất khẩu nên sẽ không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nguồn  : Thư Viện Pháp Luật

social