• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Hành trình doanh nghiệp việt tổng hợp danh sách các Công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 8/2020 đã cập nhật được:

Danh sách Công văn do Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 8/2020

STT

Tên công văn

Ngày ban hành

1

Công văn 3581/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

31/8/2020

2

Công văn 3569/TCT-DNNCN về chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện, nhân đạo

28/8/2020

3

Công văn 3529/TCT-KK chính sách về thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

27/8/2020

4

Công văn 3515/TCT-DNNCN về đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là con đẻ

26/8/2020

5

Công văn 3496/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý năm 2020

25/8/2020

6

Công văn 3488/TCT-DNNCN về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019

25/8/2020

7

Công văn 3487/TCT-DNNCN về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019

25/8/2020

8

Công văn 3486/TCT-DNNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân

25/8/2020

9

Công văn 3479/TCT-KK về khôi phục mã số thuế

24/8/2020

10

Công văn 3457/TCT-KK vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa

21/8/2020

11

Công văn 3454/TCT-QLN về chính sách thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản

21/8/2020

12

Công văn 3439/TCT-KK về vướng mắc hoàn thuế với trường hợp chuyển giao công nghệ

20/8/2020

13

Công văn 3438/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

20/8/2020

14

Công văn 3421/TCT-DNNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc

19/8/2020

15

Công văn 3383/TCT-KK về khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng

18/8/2020

16

Công văn 3380/TCT-KK về giải quyết vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến thủ tục hành chính thuế

18/8/2020

17

Công văn 3363/TCT-DNNCN về biểu mẫu thuế thu nhập cá nhân

18/8/2020

18

Công văn 3353/TCT-DNNCN về gia hạn nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

14/8/2020

19

Công văn 3349/TCT-PC về xử phạt vi phạm hành chính hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn không đúng quy định

14/8/2020

20

Công văn 3295/TCT-DNL hướng dẫn về xác định hình thức xuất kho sản phẩm truyền thông

12/8/2020

21

Công văn 3292/TCT-KK về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp

12/8/2020

22

Công văn 3287/TCT-DNNCN về hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

12/8/2020

23

Công văn 3276/TCT-DNNCN về xác định tình trạng cư trú của cá nhân

11/8/2020

24

Công văn 3275/TCT-DNNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp bắt buộc vào quỹ phòng chống thiên tai được thành lập theo quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP

11/8/2020

25

Công văn 3254/TCT-DNNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân

10/8/2020

26

Công văn 3242/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo ủy thác xuất khẩu

10/8/2020

27

Công văn 3208/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

10/8/2020

28

Công văn 3199/TCT-CS về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân người có công với cách mạng

07/8/2020

29

Công văn 3196/TCT-CS về nộp tiền thuê đất theo đơn giá đất tính bằng ngoại tệ

07/8/2020

30

Công văn 3185/TCT-HTQT về khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam

07/8/2020

31

Công văn 3165/TCT-QLN về không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài

06/8/2020

32

Công văn 3146/TCT-CS về hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng

06/8/2020

33

Công văn 3067/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với hộ nông nghiệp

03/8/2020

34

Công văn 3059/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

03/8/2020

 

Nguồn: Thư viện pháp luật


Xem thêm: 

>> Đào Tạo Kỹ Năng, Nâng Tầm Tư Duy <<

>> Hành Trình Doanh Nghiệp Việt Gia Tăng Kết Nối Doanh Nghiệp Địa Phương <<

social