• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

 

 

Để ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành và áp dụng đồng bộ: Quy trình áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn và triển khai Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu HĐĐT có khả năng tự động chấm điểm và đưa ra danh sách người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn để phục vụ công tác quản lý thuế.

Trong thời gian vừa qua Tổng cục Thuế ban hành các công văn chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các doanh nghiệp (DN) thuộc ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn, rủi ro cao như: thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh trên nền tảng số; các DN có rủi ro cao về hoàn thuế, hóa đơn; dầu khí, xăng dầu, điện lực, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản; linh kiện điện tử; các DN được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế;...

“Ngành Thuế đã và đang phối hợp với chặt chẽ với cơ quan Công an để thực hiện xác minh các giao dịch kinh tế phát sinh, phát hiện các hành vi gian lận hóa đơn, chiếm đoạt tiền hoàn thuế; phối hợp với ngân hàng để xác minh việc thanh toán qua ngân hàng...”

Trong đó, sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các DN thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao; DN có hoạt động liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng vốn, thương hiệu, dự án...

Đồng thời, ngành Thuế đã triển khai áp dụng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo cơ chế quản lý rủi ro; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hồ sơ xác định có rủi ro cao, đặc biệt với một số mặt hàng: tinh bột sắn, cao su, hạt điều, dăm gỗ, nông sản; kiểm soát hoạt động thanh tra, kiểm tra DN trên địa bàn đảm bảo tránh chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch của cơ quan thuế cấp trên và cơ quan chức năng khác theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Cục Thanh tra Kiểm tra cho biết, ngành Thuế sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực có rủi ro cao về gian lận, trốn tránh thuế, ngành, lĩnh vực còn dư địa thu lớn như: kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, tăng cường chống gian lận hoàn thuế, hóa đơn, chuyển giá... tiếp tục tăng cường quản lý thu đối với các DN kinh doanh TMĐT trên các sàn giao dịch điện tử, các DN kinh doanh vàng bạc, đá quý…

Đồng thời, ngành Thuế tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các bộ, ngành có liên quan để kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện các hành vi vi phạm; thực hiện thanh tra, kiểm tra xác định sai phạm để chấn chỉnh kịp thời, nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế (NNT).

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng tăng cường tuyên truyền đến NNT về việc nhận diện hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp; đặt mục tiêu mỗi một công chức thuế là một kênh tuyên truyền đến NNT về việc nhận diện hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và chế tài xử lý đối với từng hành vi vi phạm...

Đáng chú ý, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa có Quyết định số 970/QĐ-TCT ban hành Quy trình kiểm tra thuế. Theo đó, quy trình được ban hành nhằm mục đích tăng cường công tác kiểm tra thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế trên cơ sở áp dụng cơ chế quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra thuế nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm về thuế, chống thất thu thuế.

Nguồn: Tổng cục Thuế - Đồ họa: Văn Chung (TBTCO)

Đồng thời, quy trình này cũng nhằm nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế của NNT trong việc thực hiện quy định pháp luật về thuế; thực hiện cải cách hành chính trong việc kiểm tra thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ...

 

Đặc biệt, với việc ban hành và triển khai đồng bộ: Quy trình áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá, xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn; Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu HĐĐT đã hỗ trợ khả năng tự động chấm điểm và đưa ra danh sách NNT có rủi ro cao về hóa đơn để phục vụ quản lý thực hiện linh hoạt, phù hợp, đúng quy định và Quy trình kiểm tra thuế mới được ban hành sẽ góp phần quan trọng giúp ngành Thuế ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế, từ đó phục vụ hiệu quả công tác chống thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Bùi Huy Hùng

Nguồn: gdt.gov.vn

social