• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

📌Bn đang mun thăm thân, du lch hay công tác quc tế nhưng lại gp tr ngi vì không nm rõ các quy định hin hành?

📌Bn đang băn khoăn, cn h tr các dch v lao động, lưu trú cho Người nước ngoài ti Vit Nam nhưng chưa tìm được mt đơn v tư vn chuyên nghip và tn tâm để tiết kim thi gian, chi phí ?

📊 HƠN CẢ DỊCH VỤ, CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY CỦA CÁC DOANH CHỦ

Hãy để HTDNV Group giúp bn vi dch v Pháp lý trn gói ca chúng tôi:

✔️Passport - H chiếu

✔️Temporary residence card - Th tm trú

✔️Work Permit - Giy phép lao động

✔️APEC Card - Th APEC

✔️VISA - Th thc xut nhp cnh

✔️Other related services - Và các dch v liên quan khác

Ti sao bn nên chn s dng dch v ti HTDNV Group?

👉Hơn Kinh nghim 5+ năm trong hot động cung cp dch v Pháp lý

👉Dch v chuyên nghip và h tr Khách hàng nhanh chóng

👉100% nhn kết qu h sơ đúng thi hn đã cam kết

👉Giao nhn h sơ nhanh chóng, min phí

🤝“HTDNV GROUP, Cùng nhau vững bước thành công”

📞 Liên h ngay vi chúng tôi để được tư vn và phc v

🌐Hotline:  0909 206 247 – 0941 257 722

🌐 Link web: https://htdnv.vn

 🏠 Địa ch: 114 Đường s 10, KDC CityLand, P.10, Gò Vp, Tp. HCM

 

 

 

social