• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Khi có nhu cầu, doanh nghiệp cần phải thay đổi những nội dung đăng ký với cơ quan Thuế. Vậy thủ tục thông báo thay đổi đăng ký thuế đối với cơ quan đăng ký kinh doanh là như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những hướng dẫn chi tiết, giúp doanh nghiệp tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện.

1. Hướng dẫn thay đổi nội dung đăng ký thuế

Theo nội dung tại Tờ khai đăng ký thuế theo Mẫu số 01-ĐK-TCT Thông tư 95/2016/TT-BTC, nội dung đăng ký thuế bao gồm: Địa chỉ trụ sở; Địa chỉ nhận thông báo thuế; Quyết định thành lập; Vốn điều lệ…

Doanh nghiệp có thể thay đổi một hoặc nhiều thông tin trong tờ khai đăng ký thuế.

Khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin đăng ký thuế là một trong những nội dung phải kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế thì phải làm thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

2. Hồ sơ thông báo thay đổi đăng ký thuế

Hồ sơ thông báo thay đổi đăng ký thuế bao gồm:

Căn cứ Điều 53 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thuế bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

  • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
  • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

3. Hướng dẫn thủ tục thông báo thay đổi đăng ký thuế

Để thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đăng ký thuế, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Nộp hồ sơ

Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

+ Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

  • Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
  • Bước 3: Nhận kết quả

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

  • Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
  • Lệ phí giải quyết: 50.000 đồng/lần (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Doanh nghiệp cần thực hiện hiện thủ tục thông báo thay đổi đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiến hành xong việc thay đổi những nội dung. 


Xem thêm:

Một Bộ Báo Cáo Tài Chính Gồm Những Gì?
06 Lưu Ý Đối Với Doanh Nghiệp Khi Sử Dụng Lao Động Tăng Ca


social