• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

I - Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2021:

1. Đối với Doanh nghiệp mới thành lập:
- Người nộp lệ phí môn bài mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Đối với Doanh nghiệp đang hoạt động:
- Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi. Tức là: Nếu trong năm không thay đổi về vốn thì không phải nộp Tờ khai thuế môn bài nữa (Chỉ nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm, hạn chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm).
- Nếu có thay đổi về vốn thì phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài.

II - Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN năm 2021:
Căn cứ theo Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:
1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.
3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.
Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động

III - Những việc kế toán cần làm đầu năm 2021:
1. Nộp tiền lệ phí môn bài năm 2021 chậm nhất ngày 30/01/2021.
- Nếu là DN thành lập trong năm 2020 (từ ngày 25/02/2020) chưa nộp tờ khai thuế môn bài năm 2021 thì nhớ nộp nhé, chậm nhất ngày 30/01/2021.
- Nếu DN trong năm 2020 có thay đổi vốn điều lệ cũng nhớ phải nộp Tờ khai thuế môn bài năm 2021 nhé, chậm nhất 30/01/2021.
2. Nộp Tờ khai thuế GTGT và thuế TNCN:
- Nếu DN kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/1
- Nếu DN kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30/1.
3. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2020:
- Chậm nhất ngày 30/01/2021.
4. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn:
- Nếu DN kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/1
- Nếu DN kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30/1.- Nếu DN mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý 4/2020 chậm nhất ngày 30/1/2021. 

Ngoài ra các bạn còn phải nộp các Báo cáo cho các cơ quan khác như: Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn lao động, Phòng LĐTBXH ... nhé.
IV - Những việc cần làm trước khi nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021:

1. Nộp Tờ khai thuế GTGT + Tiền thuế GTGT (nếu có)

- Nếu DN kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/4
- Nếu DN kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30/4.
2. Nộp Tờ khai thuế TNCN + Tiền thuế TNCN (nếu có)
- Cũng giống như Tờ khai thuế GTGT nhé
3. Nộp Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quý (Dành cho những DN mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN).
- Chậm nhất là ngày 30/4.
4. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn:
- Nếu DN kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/4
- Nếu DN kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30/4.
5. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 1/2021.
- Chậm nhất là ngày 30/4.

 

HÃY LƯU Ý CÁC CỘT MỐC QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP MÌNH

CHÚC CÁC ANH/CHỊ KỲ NGHỈ LỄ 30/4 & 1/5 VUI VẺ VÀ HOÀN THÀNH TỐT CÁC BÁO CÁO ĐÚNG HẠN

Nguồn: Tổng hợp

social