• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

 


Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.9 đáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15, 

Thông tư số 44/2023/QH15

 

Link tải phần mềmHướng dẫn
 cài đặt
Hướng dẫn sử dụngNội dung nâng cấp

Nguồn: https://gdt.gov.vn/

social