• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

Nhiều Công ty TNHH MTV trong quá trình hoạt động lại kêu gọi thêm được thành viên góp vốn. Lúc này, loại hình Công ty TNHH MTV không còn phù hợp nữa buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc CTCP. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến độc giả về thủ tục chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

1. Định nghĩa về Công ty TNHH MTV và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 có định nghĩa Công ty TNHH MTV như sau: “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”

Còn về Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được định nghĩa tại điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này”.

Theo như hai định nghĩa trên ta có thể hiểu: Công ty TNHH MTV chỉ có thể do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu cho nên khi có sự thay đổi về số lượng chủ sở hữu của công ty thì công ty có thể lựa chọn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Vì loại hình doanh nghiệp này cho phép doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên góp vốn.

2. Các trường hợp dẫn đến chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Chuyển nhượng một phần phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức;
 • Tặng cho một phần phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác;
 • Hai hoặc nhiều người được nhận thừa kế;
 • Huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác.

3. Thủ tục chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Hồ sơ cần chuẩn bị:

Theo quy định tại điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, khi Công ty TNHH MTV muốn chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo phụ lục I-3 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 • Điều lệ công ty của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

           + Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

          + Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

         + Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới trong trường hợp huy động vốn góp của thành viên mới;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Hình thức nộp:

Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

Doanh nghiệp có thể nộp qua dịch vụ bưu chính;

Doanh nghiệp  có thể nộp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Trên đây là Thủ tục chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nếu còn thắc mắc khác, độc giả vui lòng liên hệ Hotline 0909 206 247

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

social