• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247


Trong năm 2022, thời gian nghỉ và mức hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động khi con bị ốm đau được quy định như thế nào? 

 

Nội dung này được Ban Hỗ trợ PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP trả lờihư sau: 

1. Thời gian nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội khi con ốm đau
Căn cứ Điều 27 Luật  Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH,  thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi. Thời gian này được tính kể từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. Cụ thể như sau:

- Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định nêu trên.

Ví dụ 1: Bà A đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có 2 con dưới 7 tuổi bị ốm đau với thời gian như sau: con thứ nhất bị ốm từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022, con thứ hai bị ốm từ ngày 08/9 đến ngày 14/9/2022, bà A phải nghỉ việc để chăm sóc 2 con ốm đau. Ngày nghỉ hàng tuần của bà A là ngày Chủ nhật. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của bà A được tính từ ngày 05 đến ngày 13/9/2022 là 09 ngày (trừ 01 ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật).

- Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định nêu trên.

    File Excel tính mức hưởng chế độ ốm đau năm 2022
Thời gian nghỉ và mức hưởng bảo hiểm xã hội khi con ốm đau năm 2022

Thời gian nghỉ và mức hưởng bảo hiểm xã hội khi con ốm đau năm 2022

Ví dụ 2: Hai vợ chồng bà B đều đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngày nghỉ hàng tuần của vợ chồng bà B là ngày Chủ nhật. Con bà B được 5 tuổi, bị ốm phải điều trị ở bệnh viện thời gian từ ngày 05/9 đến ngày 13/9/2022. Do điều kiện công việc, vợ chồng bà B phải bố trí thay nhau nghỉ chăm sóc con như sau:

+ Bà B nghỉ chăm con từ ngày 05/9 đến ngày 10/9/2022.

+ Chồng bà B nghỉ chăm con từ ngày 11/9 đến ngày 13/9/2022.

Như vậy, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của bà B là 06 ngày, chồng bà B là 02 ngày (vì ngày 11/9/2022 là ngày Chủ nhật).

- Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định nêu trên.

Ví dụ 3: Hai vợ chồng chị A đều tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có con trai 5 tuổi bị ốm đau phải nằm viện điều trị bệnh từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022. Trong thời gian con phải nằm viện điều trị bệnh, cả hai vợ chồng chị A đều nghỉ việc để chăm sóc con. Trong trường hợp này, cả hai vợ chồng chị A đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau với thời gian là 05 ngày.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội khi con ốm đau
Căn cứ khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khoản 1 Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH mức hưởng bảo hiểm xã hội khi con ốm đau được thực hiện theo công thức sau đây:

Mức hưởng chế độ khi con ốm đau = (Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc : 24 ngày) x 75% x Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ khi con ốm đau.

Lưu ý: Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Nguồn : Thư Viện Pháp Luật

social