• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Người lao động làm việc tại công ty theo chế động hợp đồng lao động khi nghỉ việc tại công ty thì bảo hiểm y tế sẽ còn hiệu lực hay không và tự đóng bảo hiểm y tế như thế nào sao khi nghỉ viêc. Những quy định chi tiết về bảo hiểm y tế khi nghỉ việc tại công ty là gì, mời các bạn cùng HTDNV theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ và thực hiện đúng nhé.

Thẻ bảo hiểm y tế công ty đã cấp vẫn có hiệu lực cho đến hết tháng mà doanh nghiệp báo giảm lao động.

Căn cứ Theo Quyết định 595/BHXH tại khoản 2 Điều 50 của Bảo hiểm xã hội VN, thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng với quy trình, quy định của pháp luật.

Trong trường hợp mà người lao động nghỉ việc, thì người sử dụng lao động sẽ phải kịp thời lập hồ sơ báo giảm BHXH và gửi tới cơ quan BHXH.

Nếu mà chậm báo giảm, thì theo Quyết định 595 tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 50 có nêu rõ:

“Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó”

Cũng theo đó, khi doanh nghiệp chậm báo giảm sẽ phải đóng tiền BHXH của những tháng đã báo chậm. Đồng thời, thẻ BHYT của người lao động đã nghỉ việc sẽ vẫn có giá trị đến hết tháng mà người sử dụng lao động báo giảm người tham gia BHYT.

Như vậy, người lao động vẫn có thể tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã được cấp để đi khám chữa bệnh BHYT cho đến hết tháng mà doanh nghiệp báo giảm lao động.

Để được hưởng bảo hiểm y tế sau khi nghỉ việc, người lao động có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

  • Phương án 1: Tham gia BHYT tự nguyện theo hình thức hộ gia đình

Căn cứ Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định 148) được tham gia BHYT theo hộ gia đình).

Do đó, NLĐ sau khi nghỉ việc có thể liên hệ với các cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), đại lý thu BHXH, BHYT để làm thủ tục tham gia BHYT tự nguyện theo hình thức hộ gia đình. Mức đóng BHYT tự nguyện theo hộ gia đình cụ thể như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng).

- Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.

- Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất.

- Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất.

- Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Cụ thể mức đóng như sau:

Thành viên

Mức đóng

Người thứ 1

67.050 đồng/tháng

Người thứ 2

46.935 đồng/tháng

Người thứ 3

40.230 đồng/tháng

Người thứ 4

33.525 đồng/tháng

Từ người thứ 5 trở đi

26.820 đồng/tháng

 

Thủ tục tham gia:

Người lao động sau khi đã nghỉ việc mà muốn tham gia BHYT hộ gia đình thì phải thực hiện theo các bước như sau :

Bước 1: Kê khai đầy đủ mọi thông tin vào tờ khai tham gia BHYT

Người dân phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào Tờ khai tham gia BHYT (theo mẫu TK1 – TS) và thực hiện kê khai toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (Theo ẫu DK01) nhận từ trưởng thôn, xóm, khu phố, ấp, bản.

Bước thứ 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi cư trú/đại lý thu

Người dân sẽ phải nộp Tờ khai cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu cùng với các giấy tờ sau đây:

– Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (bản sao);

– Bản chính hoặc bản chụp thẻ BHYT của các thành viên khác trong Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú đã có thẻ để có thể xác định giảm trừ mức đóng.

Bước 3: Đóng tiền để tham gia BHYT

Sau khi đã nộp hồ sơ đầy đủ, người dân sẽ thực hiện đóng tiền tham gia BHYT theo đúng quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả.

Bước 4: Nhận kết quả

Dựa theo ngày có ghi trên giấy hẹn, người dân đến đại lý thu BHXH hoặc cơ quan BHXH nơi mà bạn đã nộp hồ sơ để nhận thẻ BHYT.

  • Phương án 2: Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tại Điều 51 Luật Việc làm 2013 quy định: “Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.”’

- Bước 1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

- Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động (NLĐ) chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ.

+ Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

- Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ kèm theo thẻ BHYT.

+ Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp TN trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp TN tháng đó nếu không  nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.

- Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của NLĐ

Hàng tháng NLĐ phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp chưa tìm được việc làm, bạn có thể đăng ký vay tiền nhanh tại đây (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).


 

social