• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Thủ tục giải thể doanh nghiệp hiện nay các doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến. Thủ tục giải doanh nghiệp được thực hiện gồm thông báo quyết định giải thể và nộp hồ sơ đăng ký giải thể. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn quý độc giả cách thực hiện thủ tục Thông báo quyết định giải thể trực tuyến.

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập tài khoản đăng ký kinh doanh đã đăng ký trước đó

- Người dùng điền thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký trước đó tại số (1);

- Bấm đăng nhập tại số (2)

 

Bước 3: Nhấn vào phần [Đăng ký doanh nghiệp]

 

Bước 4: Chọn phương thức nộp hồ sơ

Do thủ tục này hướng dẫn cho người có tài khoản đăng ký kinh doanh nên bạn chọn phần [Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh]. Sau đó, nhấn [tiếp theo]

 

Bước 5: Chọn loại đăng ký trực tuyến

Tại đây, bạn chọn [Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc]. Sau đó, nhấn [Tiếp theo]

 

Bước 6. Tìm kiếm doanh nghiệp hoặc đơn vị phụ thuộc

Đầu tiên, bạn nhập thông tin về mã số doanh nghiệp/ mã số nội bộ và nhấn [Tìm kiếm]. Sau đó, tại đây sẽ hiện ra các thông tin: Loại hình doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số nội bộ trong Hệ thống và tên doanh nghiệp. Cuối cùng, nhấn [Tiếp theo].

 

Bước 7: Chọn vai trò người nộp hồ sơ

Tại đây, bạn chọn vai trò là Người được ủy quyền hoặc Người có thẩm quyền ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Sau đó, bạn nhập các thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật. Cuối cùng, nhấn [Tiếp theo].

 

Bước 8: Chọn loại đăng ký thay đổi

Tại đây, bạn chọn [Thông báo quyết định giải thể]. Sau đó, bạn nhấn [Tiếp theo].

 

Bước 9: Chọn tài liệu đính kèm hồ sơ

Đầu tiên, bạn tích chọn loại tài liệu đính kèm hoặc giữ Ctrl và tích để chọn nhiều loại tài liệu cùng lúc. Sau đó, nhấn [Chọn] để thêm tài liệu vào danh sách và [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký như hình (1)

Cuối cùng, nhấn [OK] để xác nhận các loại tài liệu đính kèm hoặc [Cancel] để quay lại chọn lại các tài liệu đính kèm như hình (2)

 

Bước 10: Thông tin chờ xác nhận

Màn hình sẽ hiển thị những thông tin người sử dụng đã điền về loại hình doanh nghiệp, thông tin về tài liệu đính kèm tương ứng.

Nhấn nút [Bắt đầu] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước => Trạng thái của hồ sơ chuyển thành “Đã lưu”

 

Bước 11: Nhập khối thông tin Đăng ký Thông báo quyết định giải thể

Nhập các thông tin về mẫu con dấu, bao gồm: Loại thông báo, ngày có hiệu lực, số lượng con dấu, Ghi chú (nếu có)

 

Bước 12: Điền khối thông tin Người ký

Người nộp hồ sơ/người đăng ký chọn khối thông tin [Người ký/xác nhận];

Trong trường “Tìm kiếm email”: Nhập email của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhấn nút [Tìm kiếm] như hình (1) => Hệ thống tự động điền thông tin về Họ tên của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ. Thông tin về họ tên và email của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ không chỉnh sửa được

Người nộp hồ sơ/người đăng ký nhập thông tin về Chức danh của cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ tại trường thông tin “Chức danh”. Người nộp hồ sơ/người đăng ký nhấn nút [Chọn] để yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm kýlên hồ sơ ký lên hồ sơ. Thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ được cập nhật vào danh sách: Danh sách những người ký lên hồ sơ như hình (2).

 

Bước 13. Điền khối thông tin Người liên hệ

Người nộp hồ sơ/người đăng ký thực hiện điền thông tin về người nộp hồ sơ để nhận thông tin về tình trạng xử lý hồ sơ.

 

Bước 14: Kiểm tra thông tin hồ sơ

Nhấn [Kiểm tra thông tin] để kiểm tra xem các thông tin cần nhập đã đầy đủ và đúng theo yêu cầu như hình (1);

Hệ thống sẽ hiển thị các cảnh báo lỗi nếu thông tin đã nhập chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác. Trong trường hợp có cảnh báo lỗi: tích vào dòng cảnh báo lỗi  Hệ thống sẽ tự động

chuyển đến màn hình có trường thông tin bị lỗi như hình (2);

 

Bước 15: Tải văn bản điện tử đính kèm hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử

- Khi nộp hồ sơ đăng ký điện tử, người dùng cần tải lên đầy đủ các giấy tờ theo quy định về thành phần hồ sơ (giống như hồ sơ bản giấy).

- Yêu cầu đối với tài liệu đính kèm là văn bản điện tử:

+ Được tạo trực tuyến hoặc được quét (scan) từ văn bản giấy;

+ Có định dạng “.doc”, “.docx” hoặc “.pdf”;

+ Thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy (đã được ký tên theo quy định);

+ Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy;

+ Có dung lượng không quá 15Mb Cách tải tài liệu đính kèm

- Nhấn chọn vào từng tài liệu đính kèm và tiến hành tải các tài liệu theo các mục tương ứng.

- Hệ thống chấp nhận cả 2 loại tài liệu đính kèm:

+ Tài liệu đính kèm thông thường được scan (có đủ chữ ký theo yêu cầu);

+ Tài liệu đính kèm có đầy đủ chữ ký số theo quy định dưới dạng bản điện tử.

 

Bước 16: Chuẩn bị hồ sơ

- Sau khi điền đầy đủ thông tin của hồ sơ, nhấn nút [Chuẩn bị];

- Nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình. Tên Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ được hiển thị bên dưới đoạn mã xác nhận và dưới dạng không chỉnh sửa được. Nếu hồ sơ vẫn còn thiếu thông tin theo quy định, Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo đỏ. Người nôp hồ sơ/người đăng ký phải chỉnh sửa và chuẩn bị lại hồ sơ. Hệ thống tự động chọn Phòng Đăng ký kinh doanh để xử lý hồ sơ căn cứ vào tỉnh/thành phố của địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp đã nhập tại bước nhập thông tin.

- Nếu hồ sơ đã đầy đủ thông tin theo quy định, nhập “chuỗi ký xác nhận” và nhấn nút [Xác nhận] để hoàn thành bước chuẩn bị hồ sơ như hình (1)

- Hệ thống tạo mã số tham chiếu của hồ sơ có dạng như sau: OD-xxxxxxx/xx, ví dụ: OD0000146/17. Hồ sơ được chuyển sang trạng thái “Đã chuẩn bị” và không thể chỉnh sửa được thông tin như hình (2)

 

Bước 17: Ký xác thực hồ sơ

Trước tiên bạn nhấn [Ký số/Xác thực bằng tài khoản ĐKKD] như hình (1).

Sau đó, Tích chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”. Phần tên đăng nhập đã được mặc định sẵn, người ký chỉ cần nhập mật khẩu của tài khoản đã tạo;

Cuối cùng nhấn [Xác nhận] như hình (2).

 

Bước 18. Nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh

Sau hoàn thành các bước trên, bạn nhấn [Nộp hồ sơ vào Phòng ĐKKD] như hình dưới.

 

Bước 19. Hoàn tất

Sau khi người nộp hồ sơ hoàn thành việc thanh toán, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái “Đang nộp” và được tự động tiếp nhận trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để và chuyển về tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng phục vụ cho việc xử lý hồ sơ. Hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Đã gửi đi” nếu được tiếp nhận thành công trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Khi hồ sơ đã được nộp thành công, Hệ thống hiển thị bản in Giấy biên nhận trong tài khoản của người nộp hồ sơ.

Tại mục Danh sách các thông báo từ cơ quan đăng ký kinh doanh, người sử dụng Nhấn nút [In] như hình dưới để xem và tải bản in Giấy biên nhận

Trên đây là Hướng dẫn thủ tục thông báo quyết định giải thể trực tuyến. Nếu còn thắc mắc khác, độc giả vui lòng để lại hotline 0909 206 247

Nguồn: Thư viện pháp luật

social