• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Căn cứ pháp lý:

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020;

Nghị định 112/2021/NĐ-CP.

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động (hay được gọi là doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện về thành lập doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì còn phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

1. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

- Có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên; có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước.

- Đã ký quỹ theo quy định tại Điều 24 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020;

- Có người đại diện theo pháp luật:

+ Là công dân Việt Nam, trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm;

+ Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Không có án tích về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối khách hàng, tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép;

- Có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ (được nêu cụ thể ở mục bên dưới).

- Có cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định để đáp ứng yêu cầu giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Có trang thông tin điện tử.

2. Điều kiện về nhân viên nghiệp vụ
Căn cứ Điều 4 Nghị định 112/2021/NĐ-CP, điều kiện về nhân viên nghiệp vụ được quy định như sau:

- Đối với mỗi nội dung quy định tại Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020, doanh nghiệp phải có ít nhất 01 nhân viên nghiệp vụ chịu trách nhiệm thực hiện, những người này phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên:

+ Thuộc nhóm ngành đào tạo trong lĩnh vực pháp luật, nhân văn, dịch vụ xã hội, khoa học xã hội và hành vi hoặc kinh doanh và quản lý;

+ Không thuộc các nhóm ngành trên và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Phải có giao kết hợp đồng lao động và tham gia BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp, trừ trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động
- Phải đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Có phòng học và phòng nội trú cho ít nhất 100 học viên tại một thời điểm; có nơi sơ cứu, cấp cứu với trang thiết bị, phương tiện sơ cứu, cấp cứu;

+ Phòng học có diện tích tối thiểu 1,4 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản phục vụ học tập;

+ Phòng nội trú có diện tích tối thiểu 3,5 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục vụ sinh hoạt nội trú; bố trí không quá 12 học viên/phòng; khu vực nội trú bố trí tách biệt cho học viên nam và nữ, có đủ buồng tắm và nhà vệ sinh.

- Trường hợp thuê cơ sở vật chất thì thời hạn thuê phải còn ít nhất 02 năm tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải duy trì quyền sử dụng hợp pháp cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng trong suốt thời gian hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Điều kiện về trang thông tin điện tử
- Phải có tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, đăng tải thông tin cơ bản của doanh nghiệp, đăng hình ảnh Giấy phép sau khi được cấp và nội dung thông tin về hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục theo quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng. Doanh nghiệp dịch vụ phải cập nhật lên trang thông tin điện trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có thay đổi về các thông tin sau:

+ Thông tin về người đại diện theo pháp luật;

+ Danh sách nhân viên nghiệp vụ;

+ Địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục định hướng;

+ Quyết định giao nhiệm vụ cho chi nhánh;

+ Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận về việc chuẩn bị nguồn lao động;

+ Thông tin đầy đủ, chính xác về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện làm việc, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động theo nội dung hợp đồng cung ứng lao động;

+ Danh sách NLĐ tham gia chuẩn bị nguồn và được tuyển chọn.

Ngoài ra, khi đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường (như Đài Loan, Nhật Bản) hay đưa NLĐ Việt Nam làm giúp việc ở nước ngoài còn cần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Chương III Nghị định 112/2021/NĐ-CP.

Trên đây là quy định về Điều kiện cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Nếu còn thắc mắc khác, độc giả vui lòng để lại câu hỏi tại đây.

social