• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247



Khi thành lập doanh nghiệp, tôi muốn đăng ký trụ sở chính tại chung cư có được không? Nếu muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty thì cần hồ sơ gì? 

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính trên lãnh thổ Việt Nam. Vậy trụ sở chính của doanh nghiệp tại chung cư có phù hợp với quy định pháp luật hay không?

1. Quy định pháp luật về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
Hiện nay, pháp luật doanh nghiệp quy định cụ thể về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

Điều 42. Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Như vậy, theo quy định trên thì địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp, và đảm bảo những điều kiện sau:

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải được xác định dựa trên địa giới đơn vị hành chính trên lãnh thổ Việt Nam;

- Có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Có được đăng ký địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp ở chung cư? (Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet)

2. Công ty có thể đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại chung cư hay không?
Theo khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm:

- Nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở; và

- Nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Bên cạnh đó, theo khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014 quy định các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: 

- Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở;

- Sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì cho dù là chung cư được xây dựng với mục đích để ở hay chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh thì căn hộ chung cư cũng phải được sử dụng vào mục đích để ở.

Ngoài ra, theo khoản 7 Điều 80 Nghị định 99/2015/NĐ-CP có quy định rõ:

7. Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Do đó, nếu giấy tờ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trước ngày 01/7/2015 mà có ghi địa chỉ chung cư làm địa điểm kinh doanh thì sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư.

3. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hiện nay
Nếu công ty có sự thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thì phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế quản lý trực tiếp liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế 

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. 

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.

Nguồn : Thư Viện Pháp Luật

social