• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

1. Mã số thuế doanh nghiệp là gì?
Theo khoản 1 Điều 29 Luật Doanh nghiệp 2020, mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

2. 02 Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp
Cách 1: Tra cứu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Truy cập vào Cổng tra cứu thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2: Tại ô tìm kiếm bạn nhập tên công ty, doanh nghiệp, mà bạn định tìm kiếm.

Sau đó, bạn nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm (hình kính lúp) để hiển thị kết quả.

Kết quả sau khi tra cứu sẽ được như sau:

Cách 2: Tra cứu qua website của Tổng cục thuế

Bước 1: Truy cập vào: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Bước 2: Nhập 01 trong 04 yêu cầu: Mã số thuế/Tên tổ chức cá nhân nộp thuế/Địa chỉ trụ sở kinh doanh/Số chứng minh thư người đại diện (Không cần phải nhập đầy đủ cả 4 thông tin).

Sau đó nhập Mã xác nhận (Dãy chữ số và ký tự bên cạnh ô Mã xác nhận)

Bước 3: Nhấn vào Tra cứu, chờ và nhận kết quả

Bước 4: Bấm vào tên doanh nghiệp để xem thông tin chi tiết

Nguồn: Thư viện pháp luật

social