• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

 

Bộ Tài chính có Công điện 01/CĐ-BTC ngày 12/4/2023 về tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Nội dung tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành hóa đơn điện tử

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

- Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp nói riêng, người nộp thuế nói chung về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế.

+ Cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế;

+ Xây dựng kế hoạch tổng thể, có tính hệ thống để phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, không để xảy ra các vi phạm về phát hành, sử dụng HĐĐT.

 

- Thứ hai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng HĐĐT để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định.

- Thứ ba, rà soát tổng thể, đánh giá và đề xuất việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đối với HĐĐT;

+ Khẩn trương hoàn thành thủ tục lấy ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin HĐĐT;

+ Có giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng đối với hệ thống HĐĐT;

+ Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi bất thường trên hệ thống HĐĐT;

+ Phân công, bố trí cán bộ thực hiện công tác phân tích, đánh giá và cảnh báo, kịp thời phát hiện các hành vi giả mạo, gian lận về HĐĐT.

- Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp với cơ quan Công an, các Bộ, ngành đơn vị liên quan nhằm xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong phát hành, quản lý, sử dụng HĐĐT.

Công điện 01/CĐ-BTC được ban hành ngày 12/4/2023

Nguồn: Thư viện pháp luật.

social