• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247


Phá sản doanh nghiệp & giải thể doanh nghiệp nhìn chung đều sẽ là kết thúc quá trình hoạt động của một doanh nghiệp nào đó. Tuy nhiên, đây là 2 hình thức khác nhau và việc kết thúc này cũng sẽ khác nhau. Vậy nếu bạn chưa phân biệt phá sản và giải thể doanh nghiệp hãy để Hành Trình Doanh Nghiệp Việt giải thích tường tận trong bài viết này nhé!
Căn cứ pháp lý
-    Luật Doanh nghiệp 2014
-    Luật Phá sản 2014
Khái niệm
Theo Luật Doanh nghiệp 2014: Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền.
Theo Luật Phá sản 2014: Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.
Điểm giống nhau
-  Chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp
 -  Diễn ra quá trình phân chia tài sản tồn tại của doanh nghiệp
 -  Phải thực hiện các nghĩa vụ tài sản (thuế, nợ, quyền lợi người lao động...)
Điểm khác nhau
- Xét về nguyên nhân: 
+ Phá sản: Khi doanh nghiệp không còn khả năng để thanh toán nợ khi đến hạn
+ Giải thể: Kết thúc chủ động theo quyết định của chủ doanh nghiệp, không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu và bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Xét về tính chất
+ Phá sản: Đây là thủ tục tư pháp nên được tiến hành tại Tòa Án
+ Giải thể: Đây là thủ tục hành chính do chủ doanh nghiệp tự quyết định hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp được phép giải thể.
- Xét về Thẩm quyền giải quyết
+ Phá sản: Việc quyết định phá sản này sẽ do Tòa Án quyết định và được diễn ra tại tòa án.
+ Giải thể: Chủ doanh nghiệp tự quyết định hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.
- Xét về điều kiện tiến hành thực hiện
+ Phá sản: Dựa theo số tài sản của công ty mà các chủ sợ sẽ được thanh toán theo thứ tự như luật định trừ trường hợp đối với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp hợp danh. Trong trường hợp nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định thì những chủ nợ thuộc thứ tự ưu tiên cùng nhau sẽ được thanh toán theo tỷ lệ % tương ứng với số nợ mà doanh nghiệp đã vay, còn lại nếu thiếu nợ, các chủ nợ sẽ phải cùng nhau chịu rủi ro. Như vậy có thể hiểu tùy theo số tài sản còn lại của công ty mà số nợ có thể được thanh toán hết hoặc không thanh toán hết các khoản nợ theo luật định.
+ Giải thể: Nếu doanh nghiệp giải thể thì phải đảm bảo điều kiện đã thanh toán hết các khoản nợ với chủ nợ đã vay và nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp. Với hình thức này, các chủ nợ sẽ được thanh toán hết mọi khoản nợ theo thứ tự luật định.
- Xét về xử lý quan hệ tài sản
+ Phá sản: Doanh nghiệp phá sản bị tuyên bố phá sản, chấm dứt hoạt động và xóa thông tin về doanh nghiệp. Có thể tái cơ cấu & thay đổi chủ sở hữu
+ Giải thể: Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, đóng mã số thuế, xóa thông tin doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh của cơ quan Nhà nước
- Xét về trách nhiệm người đứng đầu
+ Phá sản: Người đứng đầu hay chủ doanh nghiệp sẽ bị hạn chế quyền tự do về kinh doanh sau đó, chẳng hạn cấm kinh doanh sau 1 thời gian
+ Giải thể: Chủ doanh nghiệp không bị hạn chế quyền tự do kinh doanh. Có thể thành lập một doanh nghiệp khác ngay lập tức để thực hiện việc kinh doanh
- Xét về thủ tục thực hiện
+ Phá sản: 
•    Nộp đơn lên tòa án yêu cầu để mở thủ tục phá sản
•    Tiến hành hòa giải, thụ lý yêu cầu mở thục tục phá sản công ty.
•    Mở thủ tục phá sản
•    Hội nghị chủ nợ
•    Phục hồi doanh nghiệp
•    Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp hay HTX bị phá sản
•    Thực hiện quyết định tuyến bố phá sản doanh nghiệp.
+ Giải thể:
•    Gửi quyết định giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh
•    Thực hiện kiểm kê tài sản và thanh lý tài sản
•    Thực hiện nghĩa vụ với các bên liên quan
•    Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành xóa thông tin doanh nghiệp trong sổ đăng ký.
Nhìn chung phá sản và giải thể đều có những điểm tương đồng nhưng bên cạnh đó vẫn có những điểm khác biệt rõ rệt về bản chất. Vì vậy các doanh nghiệp nên hiểu rõ về vấn đề này bởi nó còn có ảnh hưởng nhiều đến con đường kinh doanh tiếp theo. Khi kết thúc một con đường, việc chọn con đường khác là điều đương nhiên nhưng hãy kết thúc sao cho gọn nhẹ, hợp lý để nó không trở thành rào cản sau này. Trong kinh doanh tiếng tăm và chữ tín không thể mua được bằng tiền nhưng chúng lại làm ra rất nhiều tiền.

 

Nguồn: Sưu tầm

social