• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

QUY TRÌNH  GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 

BƯỚC 1- 7: TẠI CƠ QUAN THUẾ:
BƯỚC 1: Làm hồ sơ thủ tục giải thể, liên hệ trước với quản lý thuế hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ để được hướng dẫn các loại mẫu cần làm, tuỳ theo Chi Cục Thuế mà mỗi Chi Cục sẽ có các yêu cầu khác nhau. Thông thường là:
-    MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CỦA DOANH NGHIỆP (có thể kèm theo thông báo giải thể + biên bản họp).
-    MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ
-    HOẶC MẪU XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ
-    Làm công văn gửi Cơ Quan Hải Quan xác nhận không nợ thuế (mẫu lấy trên mạng và dành cho DN liên quan xuất nhập khẩu)
-    …

 

BƯỚC 2 : Lên Cơ quan thuế nộp các giấy tờ đã làm ở BƯỚC 1, nhận giấy hẹn trả kết quả, sau đó chờ đến ngày hẹn trả kết quả lên nhận THÔNG BÁO tiếp nhận giải quyết hồ sơ giải thể yêu cầu kế toán tiến hành các bước bổ sung tất cả các loại báo cáo quyết toán thuế để tiến hành thủ tục giải thể. 
 

BƯỚC 3: Căn cứ vào thông báo BƯỚC 2 đã nhận: lập báo cáo tháng, quý, năm đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể nộp online như các báo cáo thông thường.
-    Tra soát toàn bộ các tờ khai, báo cáo từ lúc doanh nghiệp mới thành lập đến ngày giải thể nộp bổ sung, điều chỉnh nếu có.
-    Kiểm tra lại chứng từ gốc, nếu việc lưu trữ có xảy ra mất mát, thiếu hụt chứng từ phải xử lý…nộp lại báo cáo điều chỉnh (nếu có)
-    Nộp tất cả khoản thuế còn phải nộp và phát sinh điều chỉnh nếu có.
*** Chú ý trong bước này sẽ làm luôn mẫu thông báo huỷ hoá đơn và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, tuy nhiên để tránh rủi ro khi tra soát còn cần hoá đơn để xuất thông thường sẽ trao đổi với quản lý thuế làm cuối cùng sau khi đã chốt được số liệu kiểm tra, chuẩn bị có biên bản kiểm tra.

 

BƯỚC 4 : LIÊN HỆ QUẢN LÝ THUẾ, ĐỘI KIỂM TRA THUẾ LÀM VIỆC
_ DN nào chưa có doanh thu thì giải thể dễ hơn. DN nào đã có doanh thu thì nên "nhờ" người QL Thuế xem cty có bị quyết toán thuế hay không và trình bày khó khăn nhờ QL Thuế giúp DN hoàn thành hồ sơ giải thể.
_ Căn cứ vào hồ sơ giải thuế, quản lý thuế sẽ yêu cần DN cung cấp các hồ sơ để tiến hành kiểm tra quyết toán gồm: 
+ Báo cáo tài chính, bảng kê bán ra – mua vào từng năm, Sổ và chứng từ thanh toán ngân hàng (nếu có), Sổ sách gồm: Nhật ký chung (với Cty thực hiện theo hình thức này).., sổ chi tiết các tài khoản từ 111 – 911, Danh sách TSCD & Bảng khấu hao, Danh sách CCDC & Bảng phân bổ, Sổ Nhập – Xuất – Tồn với DN có hàng tồn kho, Sổ dự toán chi phí xây dựng, công trình .. (đối với DN xây dựng hoặc có đầu tư, xây dựng công trình..)
+ Bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước…
_ Căn cứ vào hồ sơ được cung cấp, cán bộ thuế sẽ liên hệ với doanh nghiệp để giải trình, bổ sung, điều chỉnh các số liệu có liên quan…đến khi có biên bản kiểm tra doanh nghiệp -> kết thúc quá trình điều chỉnh báo cáo. (trong giai đoạn này mới nộp thông báo huỷ và tình hình sử dụng hoá đơn).
_ Cơ quan thuế sẽ xuống DN hoặc yêu cầu DN cung cấp chứng từ gốc để kiểm tra đối chiếu -> ra biên bản làm việc hai bên.
_ Căn cứ vào biên bản làm việc -> CQ Thuế ra Quyết Định, nộp bổ sung, truy thu, nộp phạt, nếu có .
_ Căn cứ Quyết Định trên, người nộp thuế tiến hành nộp hết tất cả các khoản thuế theo biên bản => hoàn tất quá trình quyết toán tại bộ phận KIỂM TRA THUẾ.

 

BƯỚC 5: Hồ sơ sẽ được chuyển đến bộ phận ẤN CHỈ:
_ Tại bộ phận này toàn bộ hoá đơn thông báo phát hành và tình hình kê khai sử dụng sẽ được kiểm tra đối chiếu -> nếu không quy phạm thì thông thường phần này sẽ hoàn thành nhanh.

 

BƯỚC 6: Phụ trách Ấn Chỉ sẽ làm giấy chuyển hồ sơ cho bộ phận quản lý để xác nhận lại việc hoàn tất nợ thuế theo QUYẾT ĐỊNH ở bước 4. Sau đó mới chuyển hồ sơ sang bộ phận KÊ KHAI.
 

BƯỚC 7: Tại bộ phận kê khai, sau khi đã tiến hành kiểm tra sẽ đưa ra Quyết định nội dung xác nhận về việc hoàn tất các nghĩa vụ về thuế => ra thông báo ĐÓNG MST cho Doanh Nghiệp.
***Hoàn tất thủ tục tại CQ THUẾ.

 

BƯỚC 8: NỘP HỒ SƠ SỞ KH & ĐT
8.1 Nộp hồ sơ online bước 1 (lên google sẽ có hướng dẫn chi tiết)
_ Khi Sở KH&ĐT duyệt thì nộp bước 3
8.2 Nộp hồ sơ online bước 3 (lên google sẽ có hướng dẫn chi tiết)
_ Khi Sở KH&ĐT duyệt thì nộp hồ bản giấy.
8.3 Nộp bản giấy
Gồm :
_ Hồ sơ giấy bước 1
_ Hồ sơ giấy bước 3
_ Giấy phép kinh doanh bản chính
=> Nộp xong là có giấy hẹn nội dung thông báo việc giải thể của DN.
8.4 Hủy mẫu dấu : DN tự hủy.

>>> CẦN THAM KHẢO GIÁ PHÍ DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP LIÊN HỆ 0909 206 247 / 0908 460 889 <<<

Nguồn: Tổng hợp

social