• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

Do cơ chế tổ chức ở một số doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhiệm luôn cả vai trò của kế toán tổng hợp. Do đó, nhiều người vẫn thường lầm tưởng rằng, đây chỉ là hai cái tên trong cùng một vai trò.


Để có một lựa chọn đúng đắn, điều đầu tiên chúng ta cần hiểu một cách chi tiết và rõ nét nhất về hai lĩnh vực này. Một vài điểm mà những bạn đang có nhu cầu theo nghề kế toán cần nắm được đó là: 

1. Khái niệm


Kế toán tổng hợp là việc ghi chép, thể hiện tổng quát các nghiệp vụ kinh doanh trên các tài khoản, báo cáo tài chính và sổ kế toán theo các chỉ tiêu về giá trị của doanh nghiệp.

Kế toán doanh nghiệp là việc thu thập, phân tích, đánh giá và cung cấp các thông tin về kinh tế và tài chính doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp bao gồm 02 bộ phận: 

 • Kế toán nội bộ
 • Kế toán thuế

2. Nghiệp vụ

Kế toán tổng hợp bao gồm các nghiệp vụ sau:

 • Kiểm tra các định khoản, nghiệp vụ đã phát sinh.
 • Kiểm tra sự chính xác giữa các số liệu thực tế với các số liệu được ghi nhận.
 • Kiểm tra sự chính xác của số dư cuối kỳ so với thực tế.
 • Theo dõi, đưa ra các đề xuất và giải pháp đối với các khoản công nợ.
 • Xác định giá thành sản phẩm.
 • Kết chuyển tổng hợp định kỳ kế toán.
 • Lập và báo cáo định kỳ các bảng báo cáo tài chính doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo kê khai thuế theo quy định của pháp luật.
 • Hỗ trợ cung cấp các số liệu cho cơ quan chức năng khi cần thiết.
 • Đề xuất các phương pháp nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Kế toán doanh nghiệp bao gồm các nghiệp vụ:

 • Thu thập, tổng hợp các hóa đơn phát sinh.– Kiểm tra tính giá trị, hợp lệ của hóa đơn.
 • Giám sát và tổng hợp các khoản thu, chi phát sinh trong doanh nghiệp.
 • Giám sát các khoản thu, nợ phải trả của doanh nghiệp và đề xuất phương án giải quyết.
 • Hạch toán, phân tích và lập các báo cáo về tài chính theo định kỳ.
 • Lập các tờ khai và kê khai thuế.
 • Kiểm kê hàng tồn kho, nguồn quỹ, công nợ doanh nghiệp,…
 • Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của kế toán trưởng.

3. Kiến thức và kỹ năng

Đối với kế toán tổng hợp thì:

 • Yêu cầu nắm vững kiến thức nghiệp vụ kế toán.
 • Tổng hợp và phân tích các báo cáo
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng.
 • Luôn cập nhật mới các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

Đối với kế toán doanh nghiệp thì: 

 • Yêu cầu nắm vững kiến thức nghiệp vụ kế toán.
 • Tổng hợp và phân tích các báo cáo.
 • Biết cách khai thác, chia sẻ thông tin trong quá trình làm việc.
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng.
 • Luôn cập nhật mới các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

4. Cơ hội

Kế toán là vị trí quan trọng và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Do đó, cơ hội việc làm đối với vị trí kế toán là vô cùng rộng mở.

Nhân viên kế toán sẽ được làm việc trực tiếp trong môi trường doanh nghiệp năng động, chuyên nghiệp.

Mức lương hấp dẫn.

5. Khó khăn

Yêu cầu cao về khối lượng công việc do phải liên tục thực hiện theo dõi, ghi chép số liệu và lập các báo cáo kế toán định kỳ.

Đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ cao.

Tổng kết, dù là kế toán tổng hợp hay kế toán doanh nghiệp thì vẫn có những yêu cầu cần đảm bảo để thực hiện công việc. Vì thế, bạn cần xác định mình sẽ trở thành nhân viên kế toán tổng hợp hay kế toán doanh nghiệp nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thích hợp.

Nguồn: sưu tầm

social