• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Bạn là chủ doanh nghiệp?
Hay đơn giản Bạn là người phụ trách nhân sự?
Hoặc bạn chỉ là người phụ trách kế toán tiền lương, lao động, bảo hiểm…chắc chẳn bài viết sau đây sẽ thật sự hữu ích với bạn.         

  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THANH KIỂM TRA LAO ĐỘNG – BHXH

A. Hồ sơ đoàn kiểm tra liên quan đến BHXH hoặc liên ngành về lao động gồm:
1. Nội quy lao động, quy chế lương
2. Thang bảng lương
3. Thỏa ước lao động tập thể
4. Danh sách lao động (có theo dõi ngày vào ngày nghỉ)
5. HĐLĐ (tất cả mọi người và mọi giai đoạn hợp đồng)
6. Bảng chấm công (thường thì 1-2 năm trước và đến hiện tại)
7. Bảng lương chi tiết  (thường thì 1-2 năm trước và đến hiện tại)
8. Quyết định liên quan đến các khoản phụ cấp cho NLĐ 
9. Báo cáo tài chính phần chi phí lương  (thường thì 1-2 năm trước)
10. Quyết toán thuế TNCN  (thường thì 1-2 năm trước)
11. Hồ sơ liên quan đến Quyết toán TNCN gồm: Uỷ quyền quyết toán TNCN, Chứng từ giảm trừ gia cảnh, chứng từ nộp thuế…
12. Các phiếu chi, giấy tờ liên quan đến chế độ ốm đau, thai sản, các chế độ khác cho NLĐ có liên quan đến BHXH.
13. Các phiếu phi liên quan đến việc thanh toán chế độ cho người nghỉ việc.
14. Biên bản kiểm tra của các đoàn khác có liên quan trước đó.

B. Cách thức kiểm tra
1. Yêu cầu cung cấp hồ sơ trên.
2. So sánh chi phí lương với bảng lương, bảng công thực tế tại Công ty có khớp không?
3. Kiểm tra các ngày nghỉ phép trả đúng và đủ đối tượng không? 
4. Nghỉ lễ tết đúng không có trả đúng chế độ nếu đi làm không?
5. Làm thêm trả đúng quy định không? làm đêm đúng quy định không?
6. Kiểm tra hồ sơ lao động, nôi dung Hợp đồng lao động, thang bảng lương có khớp với hợp đồng không? Mức lương trên hợp đồng có khớp với bảng lương không? Các khoản phụ cấp có đóng BHXH không? Các khoản phụ cấp có đóng thuế TNCN không? Các ngày nghỉ chế độ BHXH có trùng với ngày đi làm thưc tế không? 
7. Các khoản phụ cấp bắt buộc đóng BHXH có chi trả kHÔNG? Có đóng BHXH kHÔNG? (như PCCC, Chức vụ, trách nhiệm, độc hại nguy hiểm, …..)
-  Khi kiểm tra bảng lương và phụ cấp của 12 tháng cộng lại phải bằng chi phí lương trên báo cáo tài chính. 
-  Kiểm tra bảng công với số lượng quyết toán thuế TNCN.
Với 2 khoản này hầu như Công ty nào cũng lệch nhau do lương thực tế thì cao mà BHXH đóng thấp các khoản phụ cấp phải đóng BHXH không đưa vào, khoản phụ cấp không đóng BHXH chưa xử lý đúng cách.
8. Kiểm tra Hợp đồng thời vụ, những người không đóng BHXH, hầu như các Công ty  sai phạm do quy định khoản 3 điều 22 của luật lao động không cho ký thời vụ với việc cố định.
9. Kiểm tra hợp đồng thử việc sai chủ yếu lương không xếp đúng thang bảng lương, thời gian thử việc sai đối tượng theo quy định.
10. Kiểm tra về HĐLĐ xếp lương đúng thang bảng lương không? Thời gian làm việc? thời gian nghỉ ngơi? Các chế độ? Hầu như không nâng bậc lương toàn bộ đều đưa vào nâng lương là nâng tối thiểu vùng. Nếu không có HĐLĐ mà thời gian dài sẽ thành Hợp đồng không xác định thời hạn hoặc 24 tháng. 
11. Kiểm tra hồ sơ lao động yêu cầu bộ hồ sơ đầy đủ. Hầu như các Cty nhỏ ít có hồ sơ hoặc xin CMND để làm chi phí (nếu quy ngược lại sẽ không có lao động hoặc thử việc không đúng quý và thời gian…vv)
12. Kiểm tra thang bảng lương có đúng nhóm đối tượng không? Đúng bậc không? (thường các công ty bỏ qua đối tượng nặng nhọc, độc hại, các tiêu chuẩn chức danh chưa khớp với bảng lương thực.
13. Kiểm tra bảng chi tiết lương về cách thức trả lương, tính thời gian làm thêm, phụ cấp có BHXH hay không BHXH ? Đúng đủ lao động không? Xếp đúng thang bảng lương không?
14. Kiểm tra nội quy lao động xem có đúng đối tượng không? Các quy định đúng luật không?
15. Kiểm tra bảng công những ngày chế độ thai sản, ốm đau, dữơng sức có trùng không? (thường các Cty hay bị sai ở đây).
16. Kiểm tra thuế TNCN làm cho những ai? Có trên bảng chấm công và bảng lương không?
17. Kiểm tra những người không đóng BHXH thuộc đối tượng nào? Nếu không đóng có chi trả BHXH vào lương không? cách thức trả đúng không? Đối tượng đó có phải không đóng BHXH không?
18. Kiểm tra sổ theo dõi sức khỏe người lao động theo quy định về khám sức khỏe định kỳ (có theo dõi không? Có khám sức khỏe định kỳ k? Đối tượng làm việc?
19. Kiểm tra về đào tạo An Toàn Vệ Sinh Lao Động (có được đào tạo không? Chứng chỉ chứng nhận kèm theo?)

Nguồn: Tổng hợp

social