• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý những loại sổ sách doanh nghiệp bắt buộc phải lập, ví dụ như sổ quản lý lao động, sổ quản lý người lao động, sổ đăng ký cổ đông, sổ kế toán, sổ lương… Dưới đây là chi tiết những loại sổ sách doanh nghiệp bắt buộc phải lập.

Doanh nghiệp mới thành lập một trong những khó khăn của doanh nghiệp là khó tiếp cận với thủ tục hành chính. Các doanh nghiệp mới thành lập cần chuẩn bị thật tốt và tăng cường hiểu biết về thủ tục để tránh thiếu sót về thủ tục hành chính.

1. Sổ quản lý lao động

Trong thời hạn 30 ngày từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Sổ quản lý lao động có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý những phải đảm bảo các nội dung cơ bản về người lao động.

Doanh nghiệp có trách nhiệm ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực và cập nhập thông tin có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

2. Sổ quản lý người lao động chưa thành niên

Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi, trong đó chia ra thành 2 trường hợp:

– Người lao động đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.
– Người lao động dưới 15 tuổi chia thành 2 trường hợp nhỏ 2 trường hợp là người lao động đủ 13 đến 15 và người lao động dưới 13 tuổi.

Sổ quản lý người lao động chưa thành niên cần ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất trình khi cơ qyan nhà nước yêu cầu.

3. Sổ kế toán

Sổ kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày, liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn, không bắt buộc. Doanh nghiệp có thể áp dụng mẫu sổ theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC, Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc bổ sung, sửa đổi biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

4. Sổ lương

Sổ lương là sổ ghi chép những khoản lươn, thu nhập thực hàng tháng của người lao động trong một đơn vị sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ phải lập sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

5. Sổ thống kê tai nạn lao động

Doanh nghiệp phải thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra ở cơ sở của mình và lập sổ Thống kê tai nạn lao động theo từng năm. Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH).

6. Sổ đăng ký cổ đông/ Sổ đăng ký thành viên

Doanh nghiệp phải lập và lưu giữ Sổ đăng ký thành viên trong Công ty TNHH NTV hoặc Sổ đăng ký cổ đông trong Công ty TNHH NTV hoặc Sổ đăng ký cổ đông trong Công ty cổ phần tư khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sổ đăng ký cổ đông/sổ đăng ký thành viên có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

7. Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Người đứng đầy các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy phải có trách nhiệm và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở. Trong đó bao gồm: Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và hoạt động của đội phòng chát cơ sở, chuyên ngành.

Trên đây là các loại sổ sách bắt buộc mà công ty mới thành lập cần chú ý thực hiện. Kế toán và chủ doanh nghiệp cần lưu lại những quy định để thực hiện cho đúng và đầy đủ.

Xem thêm:

>>GIÁNG SINH AN LÀNH - SIÊU KHUYẾN MÃI SUPPORT STARTUP<<

>>SIÊU GIẢM GIÁ - Dịch Vụ Báo Cáo Quý 4 & Báo Cáo Tài Chính Năm 2020<<


social