• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ sẽ có sự khác nhau.

Theo đó, Tết Dương lịch năm 2021 (nhằm ngày 01/01/2021) sẽ rơi vào Thứ 6, nên lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thực hiện như sau:

1. Đối với NLĐ có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (vào Thứ 7 và Chủ nhật)

- Dịp Tết Dương lịch 2021, NLĐ được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021, trong đó có 01 ngày nghỉ Tết Dương lịch (ngày 01/01/2021) và 02 ngày nghỉ hàng tuần (vào ngày 02/01/2021 và ngày 03/01/2021).

- Trường hợp NLĐ đi làm vào ngày 01/01/2021 thì được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Trường hợp NLĐ đi làm vào ngày 02/01/2021, ngày 03/01/2021 thì được trả lương ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 đối với NLĐ có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (vào Thứ 7 và Chủ nhật).

2. Đối với NLĐ có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (vào Chủ nhật)

- NLĐ được nghỉ 01 ngày vào ngày 01/01/2021.

- Trường hợp NLĐ đi làm vào ngày 01/01/2021 thì được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Lịch nghỉ tết dương lịch năm 2021

Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 đối với NLĐ có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (vào Chủ nhật).

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021, gồm:

- 01 ngày nghỉ Tết Dương lịch (ngày 01/01/2021);

- 02 ngày nghỉ hàng tuần (vào ngày 02/01/2021 và ngày 03/01/2021).

Nguồn: Thư Viện Pháp LuậtXem thêm:

social