• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

I. Giao khoán nhân công cho cá nhân không kinh doanh

Giao khoán nhân công cho 1 cá nhân làm đại diện cho tổ đội thi công khấu trừ thuế TNCN 10% và không có hóa đơn.

1. Hợp đồng giao khoán

2. Biên bản nghiệm thu khối lượng giao khoán hoàn thành

3. Xác nhận khối lượng giao khoán hoàn thành

4. Chứng minh nhân dân người làm đại diện

5. Chứng từ thanh toán tiền mặt/ chứng từ ngân hàng đều được

6. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng giao khoán với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt công trình, duy tu, sửa chữa các công trình xây dựng và dân dụng, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công.

Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân.

Về hóa đơn: Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.Cục Thuế, chi cục thuế sẽ không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.

Ưu điểm: Lợi thuế TNDN 20% và BHXH 32% không lo bảo hiểm vào truy thu

Nhược điểm: Nhân công không có VAT như vậy toàn bộ thuế đầu ra DN phải nộp và còn phải khấu trừ 10% thuế TNCN

II. Giao khoán cho cá nhân kinh doanh

1. Cá nhân kinh doanh thuộc diện được cấp hóa đơn bán hàng thông thường của cơ quan thuế

Ưu điểm: Hóa đơn nhân công của thuế cấp là hóa đơn Trực tiếp không có VAT, doanh nghiệp chỉ được lợi thuế TNDN 20%, thuế TNCN 10% không lo bị truy thu BHXH 32% không lo bảo hiểm vào truy thu

Nhược điểm: Hóa đơn nhân công của thuế cấp là hóa đơn Trực tiếp không có VAT và như vậy toàn bộ thuế đầu ra DN phải nộp

Hồ sơ gồm:

1. Hợp đồng giao khoán nhân công

2. Biên bản nghiệm thu

3. Quyết toán khối lượng giao khoán       

III. Giao khoán nhân công cho Doanh nghiệp Xây dựng 

Ưu điểm: Lợi thuế TNDN 20%, thuế GTGT 10%, thuế TNCN 10% không lo bị truy thu , BHXH 32% không lo bảo hiểm vào truy thu.

Nhược điểm: Hồ sơ Thanh toán đầy đủ làm việc với doanh nghiệp tử tế tránh giao dịch công ty trốn, ngừng hoạt động…làm ăn không đàng hoàng.

Hồ sơ gồm:

1. Hợp đồng giao khoán nhân công

2. Biên bản nghiệm thu

3. Biên bản xác nhận khối lượng giao khoán

4. Quyết toán khối lượng giao khoán

5. Hóa đơn VAT

6. Ủy nhiệm chi thanh toán

IV- Doanh nghiệp thuê nhân công:

Ưu điểm: Nhân công tự chấm nên không có VAT, doanh nghiệp được lợi thuế TNDN 20%

Nhược điểm:- Làm bảng công, bảng lương, Khấu trừ 10% với khoản chi từ 2.000.000đ/lần chi, Đóng BHXH đối với nhân công làm việc chính thức từ 14 ngày trở lên.

Hồ sơ gồm:

1. Hợp đồng lao động, chứng minh thư, Hồ sơ người lao động nếu có

2. Bảng chấm công, tính lương

3. Bản cam kết 02/CK-TNCN để tạm không khấu trừ thuế TNCN 10% phải có MST tại thời điểm cam kết và chỉ có thu nhập tại 1 nơi và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

V- KẾT LUẬN

Trên đây là các phương pháp áp dụng đối với nhân công trong các công ty xây dựng. Ưu, nhược điểm và hồ sơ của từng phương pháp.  Các bạn có thể lựa chọn 1 trong các phương pháp hoặc kết hợp các phương pháp để áp dụng vào doanh nghiệp của mình sao cho phù hợp. Tuy nhiên kế toán cần lưu ý các vấn đề sau: 

1. Giữa Thuế và BHXH sẽ liên kết hay còn gọi là kiểm tra liên ngành để thu BHXH theo tiền lương DN kê khai thuế. DN quyết toán chi phí lao động bao nhiêu phải đóng BHXH bấy nhiêu, sẽ không còn chuyện 2 sổ lương nữa.

2. Lao động dưới 03 tháng: Hợp đồng lao động với lao động thời vụ dưới 3 tháng thì Từ ngày 01/01/2018 người lao động phải bắt buộc đóng bảo hiểm kể cả lao động thời vụ dưới 3 tháng.

3. Lao động trên 03 tháng: Lao động theo mùa vụ từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

social