• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Sử dụng cho các doanh nghiệp chưa đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo TT 78 và NĐ 123

Với những doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo TT 32 thì có thể tra cứu thông tin tại cổng http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html.

 

 

Tuy nhiên, theo nội dung tại Thông tư 78 và Nghị định 123, doanh nghiệp sẽ kiểm tra trên một trang tra cứu mới, thay cho trang tra cứu cũ của Thông tư 32. Tại trang tra cứu hóa đơn điện tử mới, doanh nghiệp có thể tra cứu hóa đơn theo TT 78, NĐ 123, HĐĐT, …

tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ trên trang của tổng cục thuế

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ 

Bước 2: Nhập thông tin theo yêu cầu bao gồm mã số thuế bên bán, ký hiệu hóa đơn, loại hóa đơn điện tử, số hóa đơn, tổng tiền thuế, tổng thanh toán và xác nhận capcha sau đó nhấn tìm kiếm.

Bước 3: Sau khi nhấn tìm kiếm, thì kết quả sẽ hiển thị trên màn hình. Nếu nhận được kết quả “Đã cấp mã hóa đơn” thì hóa đơn của bạn đã hợp lệ, trong trường hợp kết quả trả về là “Không tồn tại hóa đơn có thông tin trùng khớp với các thông tin tổ chức, cá nhân tìm kiếm” thì hóa đơn không tồn tại.