• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

Những năm gần đây, việc sử dụng các chế phẩm sinh học, vi sinh vật trong hoạt động nuôi trồng, chăn nuôi, thủy hải sản đang ngày càng được chú trọng và đẩy mạnh áp dụng.
Tuy nhiên, những quy định và thủ tục về hoạt động kinh doanh các chế phẩm sinh học, vi sinh vật vẫn tương đối phức tạp với nhiều người.
Vậy thành lập công ty Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật cần có những thủ tục giấy tờ gì? Hãy cùng HTDNV Group giải đáp các thắc mắc của bạn qua bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Thủy Sản 2017;
 • Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y;
 • Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

1. Chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường là gì?

Chế phẩm Sinh học:

 • Đây là sản phẩm được sản xuất từ các hệ thức sống như vi khuẩn, vi rút, hoặc các phân tử sinh học.
 • Chế phẩm sinh học thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y học, công nghệ môi trường với mục đích tăng cường hoạt động của các hệ sinh thái tự nhiên hoặc ứng dụng vào các quy trình công nghiệp.

Chế phẩm Vi sinh vật:

 • Đây là các sinh vật nhỏ, chỉ nhìn thấy được dưới kính hiển vi.
 • Vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, vi rút, nấm, và các tế bào vi sinh vật khác.
 • Vi sinh vật có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với con người và môi trường.

Chế phẩm Hóa chất:

 • Đây là các chất có thành phần hóa học, tồn tại dưới dạng các phân tử.
 • Hóa chất được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và có thể có tác động đến môi trường và sức khỏe con người.
 • Việc sử dụng hóa chất cần tuân thủ các quy định và biện pháp an toàn để giảm thiểu tác động tiêu cực.

Chất xử lý cải tạo môi trường:

 • Đây là các chất được sử dụng để xử lý và cải tạo môi trường bị ô nhiễm.
 • Chất xử lý này có thể là các chất hoá học, vi sinh vật hoặc hỗn hợp các thành phần khác nhau.
 • Mục đích của chất xử lý cải tạo môi trường là loại bỏ, giảm thiểu hoặc chuyển hóa chất ô nhiễm trong môi trường để khôi phục và bảo vệ sức khỏe môi trường tự nhiên và con người.

2. Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải (sau đây viết tắt là chế phẩm sinh học) phải được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp theo quy định.
 • Chế phẩm sinh học đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học nhưng có thay đổi về thành phần hoặc hàm lượng các hoạt chất trong chế phẩm sinh học làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý và tính an toàn đối với sức khỏe con người và sinh vật thì phải đăng ký cấp lại giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học theo quy định.

3. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh chế phẩm sinh học

3.1. Chuẩn bị hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên (trong trường hợp thành lập Công ty hợp danh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Danh sách cổ đông sáng lập (trong trường hợp thành lập Công ty cổ phần);
 • Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên/cổ đông là tổ chức;
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp có sự tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể.

3.2. Nộp hồ sơ và thông báo

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty của bạn dự định đặt trụ sở chính.

3.3. Thời gian giải quyết

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.
Sau khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được chấp thuận, thông tin về doanh nghiệp sẽ được công bố trong 30 ngày kể từ ngày được công khai.

4. Thủ tục đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học

4.1. Hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học

 • Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học theo mẫu quy định
 • Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp (nếu có).
 • Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học.
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp) phiếu kết quả kiểm nghiệm hoặc phân tích chất lượng chế phẩm sinh học của đơn vị có chức năng kiểm định trong nước hoặc nước ngoài.
 • Bản giới thiệu chế phẩm sinh học theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp) biên bản đánh giá của Hội đồng khoa học cấp quản lý đối với những chế phẩm sinh học là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học (nếu có).
 • Kết quả khảo nghiệm chế phẩm sinh học (nếu có).
 • Nhãn, hình thức bao gói chính thức đề nghị lưu hành kèm theo tờ hướng dẫn bảo quản, sử dụng chế phẩm sinh học và những cảnh báo rủi ro đối với sức khỏe con người và sinh vật.
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp) văn bằng bảo hộ sáng chế hoặc bản cam kết không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ đối với các chế phẩm sản xuất trong nước đề nghị đăng ký lưu hành.
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp) giấy phép lưu hành chế phẩm sinh học do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp đối với chế phẩm sinh học nhập khẩu.
 • Kế hoạch khảo nghiệm chi tiết, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: nội dung khảo nghiệm, thời gian, địa điểm và cơ quan khảo nghiệm đối với chế phẩm sinh học chưa có kết quả khảo nghiệm được công nhận.

4.2. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học

 • Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 17 Nghị định 60/2016/NĐ-CP lập 07 bộ hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học theo quy định tại Điều 19 Nghị định 60/2016/NĐ-CP gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tổng cục Môi trường để tổ chức xem xét, đánh giá, cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký để chỉnh sửa, bổ sung.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, đối với các chế phẩm sinh học chưa có kết quả khảo nghiệm, Tổng cục Môi trường thông báo bằng văn bản về chương trình giám sát, kiểm tra theo các nội dung của kế hoạch khảo nghiệm chi tiết của tổ chức, cá nhân đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc kết quả khảo nghiệm chế phẩm quy định tại khoản 3 Điều này, Tổng cục Môi trường thành lập, tổ chức họp Hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá hồ sơ đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học.
  Cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng thông qua kết quả và không phải chỉnh sửa, bổ sung, Tổng cục Môi trường xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học;
 • Trường hợp Hội đồng thông qua có chỉnh sửa, bổ sung, Tổng cục Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.
  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân, Tổng cục Môi trường xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học;
 • Trường hợp Hội đồng không thông qua, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng, Tổng cục Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học biết và nêu rõ lý do.

5. Lời kết

Trên đây, HTDNV Group đã cung cấp cho các bạn những thông tin về "Thủ tục thành lập công ty kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật".
Vì giới hạn bài viết nên không thể giải thích hết những băn khoăn của khách hàng. Nếu quý doanh nghiệp có những thắc mắc cần được giải đáp chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline của HTDNV Group 0909 206 247 để được tư vấn.
Hãy liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây để nhận được các ưu đãi tốt nhất và nhanh chóng nhất:

HTDNV GROUP - UY TÍN - TỐI ƯU - TIẾT KIỆM

social