• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

Nền nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng với giá trị sản phẩm, sản lượng nông sản hàng hóa đang ngày càng gia tăng.
Để đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ đó, vai trò của phân bón và thuốc bảo vệ thực vật là không thể thiếu quyết định tới năng suất và chất lượng cây trồng.
Vậy thành lập công ty Kinh doanh, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cần có những thủ tục giấy tờ gì? Hãy cùng HTDNV Group giải đáp các thắc mắc của bạn qua bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/202/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định 27/2018/QĐ-Ttg ngày 06/07/2018 Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
 • Luật đầu tư 2020;
 • Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013;
 • Nghị định 66/2016/NĐ-CP đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
 • Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;
 • Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
 • Luật Trồng trọt năm 2018 ;
 • Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón;

1. Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là gì?

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là kinh doanh thuốc được bào chế từ chất, hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm có nguồn gốc từ hóa chất, thực vật, động vật, vi sinh vật và các chế phẩm khác có tác dụng để phòng ngừa, loại trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật, điều hòa sinh trưởng hoặc bảo quản thực vật.

2. Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

a. Điều kiện về nhân lực

 • Người trực tiếp điều hành, quản lý quy trình sản xuất phải có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành sau: bảo vệ thực vật, sinh học, hóa học, nông học;
 • Người lao động trực tiếp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải được bồi dưỡng, huấn luyện về kiến thức, chuyên môn liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật.

b. Điều kiện về cơ sở vật chất & kỹ thuật

 • Kho chứa, nhà xưởng bảo quản thuốc bảo vệ thực vật phải được đặt trong các khu công nghiệp đảm bảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 về Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong kinh doanh, sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển;
 • Dây chuyền, thiết bị sản xuất thuốc kỹ thuật, hoạt chất, sản xuất thuốc thành phẩm từ thuốc kỹ thuật, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật cần phải đáp ứng quy trình, công nghệ sản xuất đồng thời đạt chuẩn an toàn theo Tiêu chuẩn quốc gia 5507:2002 về Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong kinh doanh, sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển;
 • Hệ thống xử lý khí thải, chất thải rắn, nước thải phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật như:
  - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
  - QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại;
  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp;
  - QCVN 19:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;
 • Phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm cần được chỉ định, đăng ký theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ, cũng như đánh giá chất lượng, sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa.
  Trong trường hợp không có phòng thử nghiệm thì cần có hợp đồng kiểm tra chất lượng với phòng thử nghiệm đã được chỉ định, đăng ký theo quy định pháp luật đối với mỗi lô sản phẩm khi xuất xưởng;
 • Các cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải có một hệ thống quản lý chất lượng theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc có thể tương đương, do các tổ chức chứng nhận đã được đăng ký theo quy định pháp luật cấp.

3. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

a. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông hoặc thành viên góp vốn;
 • Bản sao CCCD/hộ chiếu người đại diện pháp luật, các thành viên hoặc cổ đông;
 • Giấy ủy quyền và bản sao CCCD/hộ chiếu của người nộp hồ sơ (trường hợp người nộp không phải là người đại diện pháp luật).

b. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại trang Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

c. Chờ nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Từ 03 - 05 ngày làm việc, kể từ ngày bạn nộp đầy đủ hồ sơ, Sở KH&ĐT sẽ trả kết quả nếu hồ sơ hợp lệ, hoặc văn bản điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

4. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

a. Hồ sơ bảo gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu được quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT);
 • Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu được quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT)

a. Hồ sơ bảo gồm:

Tổ chức hoặc cá nhân (cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) nộp hồ sơ tại: Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

c. Nhận kết quả

 • Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ trả lại và yêu cầu người nộp bổ sung để hoàn thiện hồ sơ;
 • Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ vẫn chưa đáp ứng được quy định, cán bộ thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung để hoàn thiện hồ sơ;
 • Thành lập đoàn đánh giá: Người đứng đầu Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn đánh giá;
 • Đánh giá thực tế tại cơ sở: Đoàn đánh giá phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 05 ngày làm việc và thời gian đánh giá tại cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không quá 01 ngày làm việc;
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;
 • Đối với trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt và yêu cầu cơ sở khắc phục những điều kiện đó trong vòng 60 ngày;
 • Đối với trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền phải gửi văn bản trả lời, đồng thời nêu rõ lý do không cấp;

5. Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

a. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;
 • Bản sao bằng tốt nghiệp được cấp tại các trường trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên hoặc các lớp đào tạo về chuyên môn;
 • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);
 • Ảnh 4 x 6 cùng một số giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

b. Nộp hồ sơ và nhận kết quả

 • Bạn đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật để lấy mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Sau khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ của công dân, nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả hoặc nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ hướng dẫn công dân hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, công dân đến bộ phận nộp hồ sơ và trả kết quả để nhận chứng chỉ hành nghề và cuối cùng là đóng lệ phí.

6. Lời kết

Trên đây, HTDNV Group đã cung cấp cho các bạn những thông tin về "Thủ tục thành lập công ty kinh doanh, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật" .
Vì giới hạn bài viết nên không thể giải thích hết những băn khoăn của khách hàng. Nếu quý doanh nghiệp có những thắc mắc cần được giải đáp chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline của HTDNV Group 0909 206 247 để được tư vấn.
Hãy liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây để nhận được các ưu đãi tốt nhất và nhanh chóng nhất:

HTDNV GROUP - UY TÍN - TỐI ƯU - TIẾT KIỆM

social