• Mail: htdnv247@gmail.com
 • 0909 206 247

THÔNG BÁO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ; XIN GIẤY PHÉP SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG NHƯ LAZADA, SHOPPE,.

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư 59/2015/TT-BCT
 • Thông tư 04/2016/TT-BCT
 • Thông tư 47/2014/TT-BCT
 • Cam kết WTO và các Điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc gia nhập;
 • Luật đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật Đầu tư;
 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử và các văn bản hướng dẫn liên quan, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP và Nghị định 85/2021/NĐ-CP;
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP thì khái niệm sàn giao dịch thương mại điện tử có thể được hiểu là các kênh bán lẻ hàng hóa trực tuyến và là website thương mại điện tử cho phép bất kỳ ai, mặc dù không phải là chủ sở hữu của các website đó nhưng vẫn có thể bán hàng hóa dịch vụ trên các sàn giao dịch thương mại điện tử đó khi có nhu cầu kinh doanh hàng hóa.

Hiện nay, có rất nhiều hình thức hoạt động của các sàn giao dịch thương mại điện tử rất phổ biến như:

 • Thứ nhất là các website dùng để trưng bày các sản phẩm hàng hóa, các dịch vụ và cho phép các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được mở các gian hàng trên đó.
 • Thứ hai là các website cho phép những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia trên các sàn giao dịch thương mại điện tử được phép lập các website nhánh để có thể trưng bày và giới thiệu hàng hóa, các dịch vụ của các tổ chức, cá nhân có hàng hóa.
 • Thứ ba là các website cho phép các cá nhân, cơ quan, tổ chức tham gia trên sàn giao dịch thương mại điện tử dùng để đăng tin mua bán các sản phẩm dịch vụ của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có chuyên mục mua bán trên đó cho mọi người có thể dễ dàng mua bán hàng tiếp cận các thông tin  về hàng hóa
 • Ngoài ra, còn có những loại website khác theo quy định của Bộ Công Thương và theo quy định của pháp luật.

1. Điều kiện để đăng ký giấy phép sàn thương mại điện tử

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật đã được cấp đăng ký kinh doanh.
 • Có website thuộc sở hữu của doanh nghiệp.
 • Có đề án cung cấp dịch vụ.
 • Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký với biểu tượng đăng ký.

2. Các bước thành lập công ty kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Bước 1: Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử tại sở kế hoạch và đầu tư

Bước 2: Thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Bước 3: Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

3. Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử tại sở kế hoạch và đầu tư

a) Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • Danh sách thành viên (đối với công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên)

b) Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty dự định đặt trụ sở

c) Thời gian nhận kết quả: 03- 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

d) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trên hệ thông thông tin điện tử về đăng ký doanh nghiệp

 • Trong thời gian 03 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

e) Các công việc cần làm sau khi nhận kết quả Giấy phép kinh doanh:

 • Khắc con dấu tròn của doanh nghiệp, Khắc biển hiệu daonh nghiệp
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu
 • Đăng ký hoá đơn điện tử và tonken nộp thuế.

4. Thông báo website điện tử

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

 • Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân
 • Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân
 • Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động
 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân
 • Các thông tin liên hệ

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
 • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ
 • Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu

b) Thẩm quyền thực hiện: Thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương.

5. Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử).

Bước 1: Khai báo thông tin xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

Bước 2:  Thẩm định hồ sơ xin giấy phép sàn giao dịch

Bước 3: Chấp nhận hồ sơ trực tuyến và yêu cầu gửi hồ sơ (file cứng) xin giấy phép sàn giao dịch về Cục Thương mại điện tử

Bước 4: Cấp logo xác nhận sàn giao dịch thương mại điện tử đã đăng ký với Bộ Công Thương

Bước 5: Chủ sở hữu gắn đường link đã xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử lên website thương mại điện tử

a) Hồ sơ đăng ký giấy phéo sàn giao dịch thương mại điện tử

 • Đơn đăng ký cấp Giấy phép sàn thương mại điện tử;
 • Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân) (bản sao có chứng thực);
 • Quy chế quản lý hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm nội dung: Các nội dung quy định tại Điều 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 • Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử đó (mẫu hợp đồng/thỏa thuận)
 • Đề án hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).

b) Nghĩa vụ báo cáo định kỳ cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử như thế nào?

 • Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó.
 • Việc báo cáo được thực hiện trực tuyến thông qua tài khoản của thương nhân, tổ chức tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện.

6. Lời kết

Trên đây, HTDNV Group đã cung cấp cho các bạn những thông tin về "Thành lập công ty kinh doanh sàn giao dịch điện tử"
Vì giới hạn bài viết nên không thể giải thích hết những băn khoăn của khách hàng. Nếu quý doanh nghiệp có những thắc mắc cần được giải đáp chi tiết, xin vui lòng liên hệ hotline của HTDNV Group 0909 206 247 để được tư vấn.
Hãy liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây để nhận được các ưu đãi tốt nhất và nhanh chóng nhất:

HTDNV GROUP - UY TÍN - TỐI ƯU - TIẾT KIỆM

 
social