• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Khách hàng mục tiêu là gì?

Khách hàng mục tiêu, hay còn gọi là thị trường mục tiêu, là nhóm khách hàng mà doanh nghiệp bạn nhắm đến. Họ phải có nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp và phải có khả năng chi trả cho sản phẩm/dịch vụ ấy. Khách hàng mục tiêu bao gồm cả khách hàng tiềm năng và khách hàng thực sự.

Doanh nghiệp cần tập trung vào đối tượng khách hàng mục tiêu vì đơn giản là không thể tiếp thị đến mọi người, và cũng không nên làm thế, sẽ gây lãng phí thời gian,  nguồn lực rất lớn. Khách hàng mục tiêu có thể được diễn tả thông qua các tiêu chí cụ thể.

Vẽ ra hành trình khách hàng (customer journey)
Hành trình mua hàng là điều cần được vẽ ra nếu muốn đưa khách hàng từ một người chưa biết gì về sản phẩm/dịch vụ đến người sẵn sàng giới thiệu ta với bạn bè.

Việc không phân tách quá trình này thành các bước rõ ràng, sẽ dễ đưa đến việc ta cung cấp những nội dung hay hỗ trợ hoặc sử dụng công cụ không đúng thời điểm, làm giảm hiệu quả tổng thể.

Chẳng hạn, ở giai đoạn một khách hàng đang sẵn sàng ra quyết định mua hàng, thì ta lại cung cấp những nội dung nhai đi nhai lại về việc sản phẩm/dịch vụ của mình là gì hay phù hợp với họ ra sao. Tuỳ theo từng doanh nghiệp mà sẽ có các bước trong hành trình khách hàng khác nhau, nhưng cơ bản sẽ có các bước sau:

Nhận biết: KH mới biết đến bạn
Tương tác: KH bắt đầu có tương tác với bạn (xem nội dung, đặt câu hỏi, tìm hiểu bạn trên Google)
Đăng ký: KH đăng ký nhận bản tin email, tải tài liệu từ bạn
Mua: KH mua sản phẩm, dịch vụ từ bạn
Thích thú: KH tận hưởng lợi ích sản phẩm / dịch vụ bạn mang lại
Tuyền truyền: KH giới thiệu đến bạn bè, người thân về sản phẩm / dịch vụ của bạn

 

social