• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247
Tổng cục Thuế chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử
Áp dụng hệ thống phân tích tự động chấm điểm và đưa ra danh sách người nộp thuế có rủi ro cao.
Quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử
Mức trợ cấp một lần cho lao động nam khi vợ sinh con trước ngày 01/7/2023
Tổng cục Thuế: Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020
Cập nhật pháp luật: Thời hạn kê khai, nộp lệ phí môn bài
Cập nhật lịch nộp Báo Cáo Thuế mới nhất năm 2020 ***
social