Giải thể doanh nghiệp
  • Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Giải thể doanh nghiệp

Chọn màu sắc, số lượng sản phẩm:

Default Title 0₫ Số lượng:
0đ

0đ

Mua ngay

Đặc điểm nổi bật

Hành trình Doanh nghiệp Việt hỗ trợ Quý Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục Giải thể doanh nghiệp theo yêu cầu, chi tiết bao gồm: - Hoàn tất các báo cáo thuế và báo cáo tài chính đến thời điểm thông báo giải thể;- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Cơ quan quản lý nhà nước;- Thông báo với Sở kế hoạch đầu tư về đề nghị giải thể;- Hỗ trợ Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục quyết toán thuế với Cơ quan thuế chủ quản;- Hoàn tất thủ tục giải thể.

Điều kiện sử dụng

Thông tin chi tiết

Hành trình Doanh nghiệp Việt hỗ trợ Quý Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục Giải thể doanh nghiệp theo yêu cầu, chi tiết bao gồm: 

- Hoàn tất các báo cáo thuế và báo cáo tài chính đến thời điểm thông báo giải thể;

- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Cơ quan quản lý nhà nước;

- Thông báo với Sở kế hoạch đầu tư về đề nghị giải thể;

- Hỗ trợ Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục quyết toán thuế với Cơ quan thuế chủ quản;

- Hoàn tất thủ tục giải thể.

Nhận xét & thảo luận

social