XD bộ máy Quản lý KT
  • Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

XD bộ máy Quản lý KT

Chọn màu sắc, số lượng sản phẩm:

Default Title 0₫ Số lượng:
0đ

0đ

Mua ngay

Đặc điểm nổi bật

Hỗ trợ xây dựng Bộ máy tổ chức nhằm Quản lý hoạt động kế toán tại Đơn vị, phù hợp với Định hướng chiến lược, Mô hình tổ chức và Quy mô hoạt động của Doanh nghiệp, bao gồm các nội dung sau:+ Sơ đồ tổ chức bộ máy Quản lý kế toán+ Chức năng nhiệm vụ của từng Chức danh, bộ phận+ Mô tả công việc của từng vị trí chức danh+ Quy trình vận hành bộ máy kế toán

Điều kiện sử dụng

Thông tin chi tiết

Hỗ trợ xây dựng Bộ máy tổ chức nhằm Quản lý hoạt động kế toán tại Đơn vị, phù hợp với Định hướng chiến lược, Mô hình tổ chức và Quy mô hoạt động của Doanh nghiệp, bao gồm các nội dung sau:

+ Sơ đồ tổ chức bộ máy Quản lý kế toán
+ Chức năng nhiệm vụ của từng Chức danh, bộ phận
+ Mô tả công việc của từng vị trí chức danh
+ Quy trình vận hành bộ máy kế toán

Nhận xét & thảo luận

social