Phá sản doanh nghiệp
  • Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Phá sản doanh nghiệp

Chọn màu sắc, số lượng sản phẩm:

Default Title 0₫ Số lượng:
0đ

0đ

Mua ngay

Đặc điểm nổi bật

Hành trình Doanh nghiệp Việt hỗ trợ Quý Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục Phá sản doanh nghiệp và tư vấn xuyên suốt cho Chủ Doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục, bao gồm: + Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản+ Hòa giải và Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản+ Mở thủ tục Phá sản+ Hội nghị chủ nợ+ Phục hồi doanh nghiệp+ Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản+ Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

Điều kiện sử dụng

Thông tin chi tiết

Hành trình Doanh nghiệp Việt hỗ trợ Quý Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục Phá sản doanh nghiệp và tư vấn xuyên suốt cho Chủ Doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục, bao gồm: 

+ Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

+ Hòa giải và Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

+ Mở thủ tục Phá sản

+ Hội nghị chủ nợ

+ Phục hồi doanh nghiệp

+ Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

+ Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

Nhận xét & thảo luận

social