Dịch vụ Kế toán thuế
  • Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Dịch vụ Kế toán thuế

Chọn màu sắc, số lượng sản phẩm:

Default Title 0₫ Số lượng:
0đ

0đ

Mua ngay

Đặc điểm nổi bật

Thực hiện công tác Kế toán thuế của Đơn vị theo các Quy định hiện hành của Luật thuế, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:+ Hỗ trợ đăng ký thuế và thiết lập các nền tảng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Kế toán thuế: phần mềm Kế toán, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số...+ Báo cáo thuế VAT hàng tháng, hàng quý và quyết toán năm+ Lập Sổ sách và hoàn thành Báo cáo tài chính cuối năm theo quy định+ Hỗ trợ tư vấn chính sách thuế và kế toán+ Hỗ trợ Doanh nghiệp làm việc với Cơ quan quản lý nhà nước khi có công việc phát sinh đến Thuế và khi Quyết toán thuế.

Điều kiện sử dụng

Thông tin chi tiết

Thực hiện công tác Kế toán thuế của Đơn vị theo các Quy định hiện hành của Luật thuế, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:

+ Hỗ trợ đăng ký thuế và thiết lập các nền tảng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Kế toán thuế: phần mềm Kế toán, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số...
+ Báo cáo thuế VAT hàng tháng, hàng quý và quyết toán năm
+ Lập Sổ sách và hoàn thành Báo cáo tài chính cuối năm theo quy định
+ Hỗ trợ tư vấn chính sách thuế và kế toán
+ Hỗ trợ Doanh nghiệp làm việc với Cơ quan quản lý nhà nước khi có công việc phát sinh đến Thuế và khi Quyết toán thuế.

Nhận xét & thảo luận

social