Cho thuê Phòng Kế toán
  • Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Cho thuê Phòng Kế toán

Chọn màu sắc, số lượng sản phẩm:

Default Title 0₫ Số lượng:
0đ

0đ

Mua ngay

Đặc điểm nổi bật

Cho thuê nguyên 01 Phòng/Bộ phận Kế toán làm việc tại Doanh nghiệp (quản lý từ xa, bán thời gian hoặc toàn thời gian)+ Đăng ký chính thức chức danh Kế toán trưởng của Doanh nghiệp theo Luật định;+ Thực hiện Chức năng và Nhiệm vụ của vị trí Kế toán trưởng trong doanh nghiệp;+ Tùy theo tình hình thực tế, quy mô hoạt động và nhu cầu của Chủ doanh nghiệp thì hai bên sẽ thống nhất về cơ chế làm việc của cả bộ phận Kế toán: làm việc từ xa, làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian tại trụ sở của Doanh nghiệp

Điều kiện sử dụng

Thông tin chi tiết

Cho thuê nguyên 01 Phòng/Bộ phận Kế toán làm việc tại Doanh nghiệp (quản lý từ xa, bán thời gian hoặc toàn thời gian)

+ Đăng ký chính thức chức danh Kế toán trưởng của Doanh nghiệp theo Luật định;
+ Thực hiện Chức năng và Nhiệm vụ của vị trí Kế toán trưởng trong doanh nghiệp;
+ Tùy theo tình hình thực tế, quy mô hoạt động và nhu cầu của Chủ doanh nghiệp thì hai bên sẽ thống nhất về cơ chế làm việc của cả bộ phận Kế toán: làm việc từ xa, làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian tại trụ sở của Doanh nghiệp

Nhận xét & thảo luận

social