• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

1. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ:

Toàn bộ các dịch vụ do chúng tôi cung cấp cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ đều là các dịch vụ được xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, đòi hỏi phải trải qua quá trình đào tạo chính quy và trải nghiệm thực tế. Vì vậy, luôn đảm bảo: 

  • Đúng đủ và chính xác theo Nghiệp vụ chuyên môn (luôn cập nhật theo các thông tin hướng dẫn mới nhất của Nghề nghiệp);
  • Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật;
  • Phù hợp với thực tế và đặc thù riêng của từng Khách hàng, không áp dụng rập khuôn cho mọi Doanh nghiệp. 

2. QUY TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Để đảm bảo Quy trình cung ứng dịch vụ cho Quý khách khoa học, không xuề xòa, bỏ bước và né tránh trách nhiệm, chúng tôi tiến hành Quy trình cung ứng dịch vụ chuẩn tắc như sau:

  • Gửi bản Khảo sát và/hoặc tiến hành Khảo sát trực tiếp về thực trạng của Doanh nghiệp và ghi nhận nhu cầu sử dụng dịch vụ của Quý khách
  • Chào giá phí dịch vụ (bao gồm liệt kê các hạng mục công việc, phương pháp thực hiện và tiến độ hoàn thành,...) bằng văn bản hoặc qua Email
  • Ký kết Hợp đồng dịch vụ chính thức
  • Thanh toán tạm ứng ngay sau khi ký Hợp đồng dịch vụ, rồi mới chính thức triển khai
  • Gửi báo cáo kết quả công việc đúng tiến độ đã cam kết
  • Tiến hành Thanh lý Hợp đồng dịch vụ đã hoàn thành và đề xuất Tái ký Hợp đồng dịch vụ mới. 

Trường hợp, Quý khách cảm thấy bất tiện khi phải trải qua nhiều bước thực hiện như trên thì hai bên có thể thỏa thuận và thống nhất thông qua trao đổi trực tiếp. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa các tranh chấp hoặc xung đột phát sinh trong quá trình chuyển giao dịch vụ, chúng tôi khuyến khích Quý khách thực hiện Quy trình đầy đủ với sự quan tâm phù hợp trước khi ký kết Hợp đồng.

Kính chúc Quý khách MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC và THÀNH ĐẠT

social