• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Thông tư 58/2020/TT-BCA thay thế Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành được ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 08 năm 2020.

Theo Thông tư trên thì xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức mà có nhu cầu tham gia giao thông thì cần phải tiến hành đăng ký tạm thời. (Điều 12 Mục C Thông tư 58/2020/TT-BCA).

Cũng theo Thông tư 58, chủ xe cần thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định trong thời hạn 30 kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe. Trong thời gian chờ cấp giấy tờ và biển số xe thì chủ xe sẽ không được phép tham gia giao thông, trừ khi phương tiện đã thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời. Nếu không thực hiện đăng ký tạm thời mà vẫn tham gia giao thông sẽ bị xử phạt như sau:

Đối với xe máy:

- Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có giấy đăng ký xe theo quy định.

- Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số).

Đối với ôtô:

- Phạt tiền từ 2 triệu - 3 triệu đồng và tước GPLX 1-3 tháng đối với người điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe, đăng ký rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc theo quy định.

- Phạt tiền từ 2 triệu - 3 triệu đồng và tước GPLX 1-3 tháng đối với người điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số).

(Theo Điều 16,17 Nghị Định 100/2019/NĐ-CP)

Như vậy, chỉ cần đăng ký tạm thời thì các xe chưa có biển số vẫn được phép tham gia giao thông mà không bị xử phạt. Nhưng cần lưu ý giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày và xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

 Phòng Hồ Sơ Pháp Lý

social