• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM khẳng định việc chuyển đổi giấy tờ cho người dân khi thành lập TP.Thủ Đức là trách nhiệm của chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước sẽ không thu phí.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết đã trình UBND TP.HCM kế hoạch triển khai Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP.Thủ Đức. Theo khoản 2 điều 8 Nghị quyết quyết 653 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì việc sắp xếp đơn vị hành chính trong 60 ngày. Như vậy, từ ngày 1.1.2021 ngày 1.3.2021 là thời gian chuyển tiếp.

Trong thời gian này, các quận, phường vẫn phải giải quyết thủ tục hành chính bình thường cho người dân, doanh nghiệp. Nếu người dân có nhu cầu chuyển đổi giấy tờ từ Q.9 sang thành lập TP.Thủ Đức thì vẫn phải thực hiện và không thu phí.

"Chúng ta phải giải thích cho người dân hiểu rằng trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước phải chuyển đổi cho người dân nhưng không được thu phí”, ông Nhân khẳng định. Nếu người dân chưa có nhu chuyển đổi giấy tờ và giấy tờ còn hiệu lực thì sử dụng bình thường.

Liên quan đến kiện toàn bộ máy, ông Nhân đề nghị các địa phương tạm dừng bầu, bổ nhiệm các chức danh; trừ trường hợp không có cấp trưởng và cấp phó để giải quyết công việc thì được bố trí.

Về số lượng cán bộ, công chức sau khi sáp nhập, ông Nhân thông tin trước mắt sẽ sắp xếp theo phương án nhập cơ học đối với cấp phó và công chức. Nghị quyết 653 cho phép sắp xếp trong 60 tháng, nhưng Nghị quyết 1111 thì chỉ cho đến năm 2022, nếu đến thời điểm này mà chưa sắp xếp xong thì tiếp tục kiến nghị Quốc hội.

Ông Nhân cũng cho biết đội biên chế của TP.Thủ Đức phải cao hơn đơn vị cấp huyện, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với TP.Thủ Đức xây dựng đề án vị trí việc làm để bố trí công chức, viên chức.

Chiều 9.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Sau khi thành lập, TP.Thủ Đức có 34 phường, rộng 211,56 km2 và hơn 1 triệu người.

Nguồn: Thanh Niên

social