• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

Thông tư 65/2020/TT-BCA thay thế Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an được ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 05 tháng 08 năm 2020.

Thông tư này có nội dung đáng chú ý là có quy định cụ thể các trường hợp cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát. Cùng Hành Trình Doanh Nghiệp Việt tìm hiểu 4 trường hợp này nhé.

  • Trường hợp 1

Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

(Điểm A Khoản 1 Điều 16 Thông tư 65/2020/TT-BCA)

  • Trường hợp 2

Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Điểm B Khoản 1 Điều 16 Thông tư 65/2020/TT-BCA)

  • Trường hợp 3

Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.

(Điểm C Khoản 1 Điều 16 Thông tư 65/2020/TT-BCA)

  • Trường hợp 4

Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

(Điểm D Khoản 1 Điều 16 Thông tư 65/2020/TT-BCA)

Việc dừng, kiểm soát phương tiện giao thông của cảnh sát giao thông phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, đúng quy định của pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động giao thông.

Danh sách các tin tức pháp luật được cập nhật mới nhất tại đây

Phòng Hồ Sơ Pháp Lý

social