• Mail: htdnv247@gmail.com
  • 0909 206 247

“Hộ khẩu tôi ở Khánh Hòa nhưng đang làm việc ở TP HCM. Vậy tôi có thể làm căn cước công dân gắn chíp ở nơi tạm trú là TP HCM không và tôi đến đâu để làm?” - Đây là câu hỏi của bạn Thùy Linh.
 

Làm CCCD gắn chíp ở đâu? Có được làm ở nơi tạm trú không? (Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT  giải đáp như sau:

Theo điều 26 Luật Căn cước công dân 2014 và Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận thì nguyên tắc tiếp nhận làm CCCD như sau:

- Cơ quan quản lý CCCD Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.

- Cơ quan quản lý CCCD Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật căn cước công dân và cấp lại thẻ CCCD đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

- Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.

Trong đó, các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật căn cước công dân và cấp lại thẻ CCCD như sau:

- Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được.

Có được làm CCCD gắn chíp ở nơi tạm trú không?
Hiện nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn chưa thu thập đầy đủ thông tin nên việc làm thẻ CCCD được quy định như sau:

 - Nếu công dân đã được cấp CCCD mã vạch hoặc CMND 12 số thì thông tin đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, công dân có thể đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh ở bất cứ tỉnh, thành nào để làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thủ tục cấp căn cước công trong trường hợp này gồm: Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; Chứng minh nhân dân/căn cước công dân cũ (nếu có).

- Trường hợp được cấp CMND 9 số hoặc chưa từng được cấp CMND/CCCD thì phải quay về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm CCCD gắn chíp.

Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân đã đi vào vận hành thì công dân có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý căn cước công dân nào để làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Trong trường hợp của bạn Thùy Linh, nếu bạn đang sử dụng CMND 12 số hoặc CCCD mã vạch thì bạn có thể làm CCCD gắn chíp tại TP HCM theo quy định trên. Nếu bạn đang sử dụng CMND 9 số hoặc chưa từng được cấp CMND/CCCD thì bạn phải về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm CCCD gắn chíp.

Nguồn: Thư viện pháp luật

social